Yaşlı İnsanların Dini Daha Çok Önemsemesi

Yaşlı İnsanların Dini Daha Çok Önemsemesi

Yaşlı İnsanların Dini Daha Çok Önemsemesi

Yaşlılık evresinde dini inanç

             İnsanlık tarihinde hiç bir toplum yoktur ki genel bir din inanışına sahip olmasın. İnsanlar, yaratılış ve yapısal bakımdan kutsal bir inanışa sahip olmaya yatkındırlar.

             Günümüzde yaygın olan birçok dinde dünya hayatına kılavuz olacak emir ve yasaklar olduğu gibi ölümden sonrası için de müjdeler ve cezalar vardır. Genç yaştaki insanlar her zaman hayatın başında olduklarını ve ölümlerine uzun zamanlar olduğunu düşünürler. Buna ilave olarak okul dönemleri, kariyer yapma çabaları, çalışarak harcadıkları süreler dini vecibelere ayıracakları süreleri kısaltmaktadır. İlerleyen yaşlarda kişilerin ölüm korkusu, felsefik yönden tecrübe ve olgunluk düzeyi artar, bunun yanında genç yaşlarına nazaran iş yükleri azalır. İnançları doğrultusunda ruhsal doygunluğa ulaşmak önemli hale gelir.

 Yaş ve dini anlamak doğru orantılıdır

             Dinin felsefesi yaşlılık evresine gelmiş insanlar tarafından daha iyi anlaşılabilmektedir. Şüphesiz ki cennet ve cehennem inancı, kişilerin ileri ki yaşlarda dine yaklaşımında önemli rol oynamaya başlar. Ömrü boyunca bir yaratıcının olduğunu içten içe bilen ancak bunu bazı sebeplerden dolayı göz ardı eden bireyler yaşlılık evresinde açığı kapatmaya ve inandığı dinde vadedilene ulaşmak amacını güder.

 Yaşlılık evresi ve sosyokültürel ilişkisi

             Yaşlı insanlar, geriden gelen jenerasyona göre daha çok hayat tecrübesine sahip olacaktır. Toplumun davranış kalıpları zaman içinde değişime uğrayacağından yaşlı insanlar örf ve adetlerdeki bu değişimi yadırgayacak ve toplumun kurallarını büyük ölçüde oluşturan dine daha çok yakınlaşacaktır. Yaşlılık dönemindeki zihinsel farkındalık ve dine olan meyil yaratıcı tarafından insanda bir içgüdü haline getirilen önemli bir özelliktir diyebiliriz.

 Dinler doğruluğu ve iyiliği emreder

             İnsan sosyal bir varlıktır. Her canlı gibi aile kurar ve koruma içgüdüsü ile ailesini genişletir. Yaşlandıkları her yıl fiziksel güçlerini kaybederler. Aile üyelerinin korunması, güzel işler yapması ve öbür dünyaları için dini vecibelerini yerine getirmeleri yaşlı bireyler için nasihat konusu olabilmektedir. Dinimiz İslâm da dua etmenin önemli bir yeri vardır. İbadetlerin arkasından edilecek dualar manevi yönden sevdiklerimizi korumanın soyut yoludur. İslam’ın şartlarından olan hac vazifesi de çoğunluklar yaşlılık evresinde yerine getirilen görevlerdendir.

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir