Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri

Üstün Zekalı Çocukların Özellikleri

Üstün Zekalı Çocukların Bedensel Özellikleri:

Grup olarak, beden yapıları ve sağlık durumları bakımından yaşıtlarına oranla üstündürler.
Doğumda normal çocuklardan daha ağırdırlar.
Boy ve ağırlık bakımından normal çocuk grubunun üstündedirler.
Üstün Zekalı Çocuklar Erken yürür ve erken konuşurlar.
Duyu organı bozuklukları, bedensel sakatlık, diş deformasyonu vb. normal çocuklara göre daha az rastlanır.
Ortalama ölüm yaşı daha yüksektir.
Hastalıklara karşı daha dayanıklıdırlar.

Üstün Zekalı Çocukların Zihinsel Özellikleri:

Çabuk ve kolay öğrenirler.
Kelime hazineleri çok geniştir, bildikleri kelimeleri kolaylıkla kullanırlar.
Zihinsel işlemleri kolaylıkla başarırlar.
Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde, mantıki çağrışımlarda ileridirler.
Soyut fikirlere karşı ilgileri fazladır. Dikkatleri devamlıdır.
Akademik konularda yaşıtlarından 1 – 2 yıl ileridirler.
Her alandaki okul çalışmalarında normalden 1 – 2 yıl üstündürler.
Sınıf düzeylerinin 1-2 yıl üstündeki kitapları okumaktan hoşlanırlar ve anlarlar.
Diğer çocukların farkında olmadığı pek çok alanda bilgi sahibidirler.
Fazla çalışmaya gerek duymadan, duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutarlar ve hatırlarlar.
Çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir.
Çoğunlukla okula başlamadan önce okuma – yazma öğrenirler.
Pratik bilgileri çoktur.
Hazır cevaptırlar, uyanık ve girgindirler.

Üstün Zekalı Çocukların Sosyal Özellikleri:

Arkadaşları arasında popülerdirler.
Kolayca arkadaşlık kurabilirler. Arkadaşlarını kendilerinden yaşça 2-3 yaş ileri olanlardan seçerler.
Grup içinde lider olabilirler, başkalarına tabi olmaktan hoşlanmazlar.
Okula karşı isteklidirler, ders dışı uğraşılara katılmaktan zevk alırlar.
Ders uğraşılarının yanı sıra, sosyal uğraşılar, sportif faaliyetler, şiir, hikaye ve resim alanlarında çalışmaktan hoşlanırlar.
Üstün Zekalı Çocuklar Nüktedandırlar, yerinde hikaye ve fıkra anlatmaktan hoşlanırlar.
Kendilerine ait orijinal ilgileri vardır.
Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar.

3 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir