Uğur Abbas Duasının Fazileti

Uğur Abbas Duasının Fazileti

Uğur Abbas Duasının Fazileti

Uğur Abbas duası faydaları sayılamayacak kadar fazla ve okunması oldukça yarar sağlayan duaların başında yer alır. Kuran- Kerim’de yer alan bütün duaların faziletleri düşünülemeyecek kadar çoktur. Uğur Abbas duası da bunlardan bir tanesidir ve Uğur Abbas’ın peygamber efendimiz Hz. Muhammet döneminde yaşayan bir zat olduğu ve bu duanın ise bizzat Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine gönderildiği hadisi şeriflerde yazılmaktadır.

Uğur Abbas duası kısmetinin kapalı olduğu düşünen ve gerek iş gerekse özel hayatında umduğu başarıyı ve mutluluğu bir türlü yakalayamadığını düşünen kişiler tarafından okunulmalıdır.

İstediği gibi bir eş bulamayan yada el attığı iş hayatında istemiş olduğu başarıyı yakalayamayan kişilerin bu duayı düzenli olarak okumamaları durumunda çok kısa sürede kısmetlerinin açılacağı bildirilmektedir.

Aynı zamanda hayatlarında şansızlıktan yakınan, şansının kapalı olduğunu düşünen ve hayatında uğura ihtiyacım var diyen kişiler de bu duayı hergün düzenli olarak okurlarsa Allah’ın izniyle faydasını göreceklerdir.

Aslında din adamları ve hadisi şeriflerde yazıldığı üzere duaların okunmasının herhangi bir gün yada saat yoktur.

Dilediğimiz gibi ve istediğimiz saatte Allah-u Teala’ya el açıp yalvarabilir ve istediğimizin olması için dua edebiliriz. Fakat bazı zamanlar vardır ki dua kapısı aralanır.

Uğur Abbas duasının da namaz vakitlerinden sonra ilk gün 9 defa, sonraki günlerde ise her seferinde 6 kere ilave edilerek okunmasının daha faydalı olacağı hadisi şeriflerde buyrulmuştur.

UĞUR ABBAS DUASI

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî estağfuruke min külli mâ tübtü anhu ileyke sümme udtü fîhi ve estağfiruke min külli mâ eredtü bihî vecheke fehaletâni fîhi mâ leyse fîhi ridâuke. Ve estağfiruke linniamilleti layâ’lemuhâ gayruke velâ yettaliu aleyhâ ehadün sivâke velâ yeseuhâ illâ rahmetüke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme innî estağfiruke min külli zulmin zalemtü bihî ibâdeke feeyyümâ abdin min ibâdike evemetin min mâike zalemtü fî bedenihî ve ırzihî ve mâlihî featihî min hazâini kelleti lâ tenkûs. Ve es’elüke en tükrımâni birahmetikkelletî vâsiat külli şey’in velâ tuhinenî biazâbike ve tu’tiyenî mâ es’elüke feinnî hakîkun birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâ1hu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

 

8 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir