Tarih Ders Notlarım Soru Cevap

Tarih Ders Notlarım Soru Cevap

Tarih Ders Notlarım Soru Cevap

Soru cevap şeklinde tarih ders notları. toplam 300 soru 300 cevaptan oluşmaktadır.

İlk Türk Devletleri Hakkında 300 Bilgi

Türk adı ilk kez hangi kaynaklarda geçmektedir?

-Çin

Türk kelimesi Uygur metinlerinde hangi isimle geçer?

-Güç-Kuvvet

Türk kelimesi Çin kaynaklarında hangi isimle geçer?

-Miğfer (Ting-Ling Tu-cüeh Tu-ku)

Kaşgarlı Mahmuta göre Türk hangi anlama gelmektedir?(Divanü Lügatit Türk)

-Olgunluk Çağı

Ziya Gökalp’e Göre Türk’ün anlamı nedir?

-Töreli

Türk adının İran Kaynaklarındaki anlamı nedir?

-Güzel İnsan

Bilinen ilk Türk şair kimdir?

-Aprin Çor Tigin

Kaşgarlı Mahmut’un ”Türk’ün Kanadı”  olarak nitelendirdiği savaş aleti?

-At

Bizans kaynaklarında Asya için Türkiye diyen kişi kimdir?

-Menadros (6.yy)

Bizanslılar 11.yy’da Anadolu için ne demiştir?

-Küçük Asya (Asya Minör – Türkiye)

Hindistan için Türkiye ifadesi hangi devlet döneminde kullanılmıştır?

-Babür

Orta Asya’nın ilk yerleşik kültürü hangisidir?

-Anav

Türklerin en eski kültürü hangisidir?

-Afanesyonova

Asya’da en geniş yayılma alanı bulan kültür hangisidir?

-Andronova

İlk kez maden işlemeciliğinin görüldüğü kültür hangisidir?

-Karasuk

Asya’daki en gelişmiş kültür hangisidir?

-Tagar(Taştık)

İslamiyet öncesi Türklerde devlet hangi sıfat ile nitelenmiştir?

-Baba

Tarihteki ilk Türk Topluluğu?

-İskitler

Günümüzde Rusya’da yaşayan hangi Türk’ler İskitlerin torunları olarak kabul edilir?

-Yakut Türkleri

”Bozkırın Kuyumcuları” olarak bilinen Türkler?

-İskitler

İlk Türk kadın hükümdar kimdir?

-Tomris Hatun (Saka)

Tarihte kurulan ilk Türk Devleti?

-Asya Hun Devleti

Orta Asya’da kurulan ikinci Türk devleti Hangisidir?

-Göktürkler

Tarihte ilk defa tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayan devlet hangisidir?

-Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti’nin başkenti neresidir?

-Ötüken (Kutsal Orman)

Asya Hun Devlet’nin kurucusu kimdir?

-Teoman (Tuman)

Asya Hun Devlet’nin en parlak dönemi hangisidir?

-Mete Han

Tanrınınoğlu ünvanını kullanan Asya Hun hükümdarı kimdir?

-Mete Han

”Yay geren ok atan tüm kavimleri bir çatı altında topladım” diyen Türk hükümdarı kimdir?

-Mete Han

Hunlar ve Çinliler arasında yapılan mücadelenin temel sebebi nedir?

-İpek yoluna egemen olmak

Çinli prenseslerle evlenme geleneğini başlatan Asya Hun hükümdarı kimdir?

-Ki-ok (Mete’den sonra geliyor)

Vatan sevgisinden bahseden ilk Türk hükümdar kimdir?

-Mete Han

”Devletin temeli olan toprağı biz nasıl veririz. Toprak milletimin malıdır” diyen Asya Hun Hükümdarı Kimdir?

-Mete Han

Kavimler göçünün başlamasına neden olan topluluk hangisidir?

-Hunlar

Kavimler göçü hangi tarihte olmuştur?

-375

Kavimler göçünden önce Avrupa’daki güçlü merkezi devletin adı nedir?

-Roma İmparatorluğu

Avrupa Hun Devletinin kurucusu?

-Balamir

Avrupa Hun Devletinin en parlak dönemi?

-Atilla Dönemi

”Güneşin Battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim” sözünü hangi Avrupa Hun hükümdarına aittir?

-Uldız

Bizansı vergiye bağlayan ilk Hun hükümdarı kimdir?

-Rua

Bizans’ın vergi ödememesi sonucu Atilla’nın bizansa yaptığı seferin adı nedir?

-Galya Seferi (Batı Roma Seferi)

(Vergi dedikleri şey Atilla’nın Roma topraklarının yarısını istemesi 🙂 yani bu bir savaş bahanesi)

”Tanrının Kırbacı” ve ”Cesur Kavimlerin Efendisi” olarak bilinen Hükümdar kimdir?

-Atilla

Atilla’nın adı hangi kaynakta ”Etzel” olarak geçmektedir?

-Nibelungen Destanı (Alman destanıdır)

Nibelungen Destanının konusu nedir?

-Hun-Burgond Mücadelesini konu alır.

Atilla’nın Türk devlet geleneğine getirdiği yenilik nedir?

-ülke hanedanın değil HÜKÜMDAR VE AİLESİNİN malıdır anlayışı. (hükümdarlığı babadan oğla geçirmiştir)

İtalya Seferi ile ”Papa’ya diz çöktürüp aman dileten” Avrupa Hun hükümdarı kimdir?

-Atilla

Avrupa Hunlarından geriye kalan ve günümüzde Macaristan-Romanya civarında yaşayan halkın adı nedir?

-Sekel

”Atalarımızdan işittik ki Roma elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedebileğimizin işaretidir” sözünü söyleyen Göktürk hükümdarı kimdir?

-İstemi Han

Bizans’ın Göktürklere gönderdiği elçinin adı nedir?

-Zemarkos

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti?

-Göktürkler

Sasanilerle birleşip Akhunları yıkan daha sonrada Bizans ile birleşip Sasanilere saldıran Türk devleti hangisidir?

-Göktürkler

Ergenekon destanı hangi devlete aittir?

-Göktürkler

Ergenekon’dan çıkış günü hangi bayram olarak kutlanır?

-Nevruz Bayramı

Göktürk devletinin kurucusu?

-Bumin Kağan

Göktürk Devletinin başkenti?

-Ötüken

Göktürk devletinin en parlak dönemi?

-Mukan Kağan dönemi

Parayı ticarette değişim aracı olarak  kullanan ilk Türk devleti?

-Göktürkler

Kendi adına para bastıran ilk Türk devleti hangisidir?

-Türgişler (Baga Tarkan bastırıyor)

Avar egemenliği altında yaşayan Türk boylarının genel adı nedir?

-Töles

Töles isyanı ile yıkılma sürecine giren devlet hangisidir?

-Avarlar

Çin felsefesinin en önemli eserlerini tercüme ettiren ve kişisel olarak budizmi benimseyen Göktürk hükümdarı kimdir?

-Tapo Kağan

40 kişi ile çin imparatorunun sarayını basan  Göktürk kağanı kimdir?

-Kürşad

Kürşad isyanının amacı nedir?

-Çin imparatorunu esir almak ve imparatorun hayatı karşılığında yeğeni Urku Tigin’i kurtarmak . Sonrasında Urku Tigin ile birlikte ötüken merkezli yeni bir Türk devleti kurmak.

Türklerin bilinen ilk milli istiklal ayaklanması hangisidir?

-Kürşad isyanı

Türk tarihinde bilinen ilk bağımsızlık mücadelesini hangi devlet yapmıştır?

-Göktürkler

II.Göktürk Devletinin kurucusu kimdir? (Kutluk Devleti)

-Kutluk Kağan

Kutluk Kağan’ın ünvanı nedir?

-İlteriş

Bilinen ilk yazılı kaynakları kullanan Türk devleti?

-II.Göktürk Devleti(Kutluk Devleti)

Orhun Abideleri hangi devlet döneminde yazılmıştır?

-II.Göktürk

Batılıların ”Türklerin Bismarc’ı” dedikleri kişi kimdir?

-Vezir Tonyukuk  (II.Göktürk döneminde yetişmiştir)

II.Göktürk Devletinin en parlak dönemi hangi hükümdar dönemidir?

-Bilge Kağan

II.Göktürk devletini kimler yıkmıştır?

-Karluk, Basmil ve Uygurlar

İlk kez yerleşik hayata geçen Türk devleti?

-Uygurlar

Uygurların kurucusu kimdir?

-Kutluk Bilge Kül Kağan

Uygurların en parlak dönemi?

-Moyençor dönemi

Uygurlar nerede kurulmuştur?

-Ötüken

Çinlilere göre ”Uygur” kelimesinin anlamı nedir?

-”Şahin kadar hızlı hücum eden”

Uygurların ikinci başkenti neresidir?

-Karabalsagun (Ordubalık)

Uygurlarda Şehirlere verilen isim?

-Balık

Uygurlarda kağıt para?

-Çav

Böz ve Kuanpoyu nedir?

-Uygurlarda kullanılan kumaş(bez) para.

Türk Tarihinde ilk kez din değiştiren devlet hangisidir?

-Uygurlar

Maniheizmi kabul eden Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar

Uygurlar hangi savaş sırasında mani dinini seçmiştir?

-Tibet

Maniheizmin olumsuz özellikleri nelerdir?

-Et yemek süt içmek ve savaşmayı yasaklaması

(Türklerin yaşam tarzına aykırı)

Uygurlarda mani rahiplerine verilen isim?

-Moçak

Uygurların Mani dini seçmesi ile beraber gelişen sanat dalı hangisidir?

-Resim

Uygur alfabesi kaç harflidir?

-18

Göktürk alfabesi kaç harflidir?

-38

Türk tarihinde ilk defa kütüphane kuran devlet?

-Uygurlar

ilk defa harf hareketli matbaayı kullanan devlet?

-Uygurlar

Bankacılığın ve Tiyatronun temelini atan devlet?

-Uygurlar

Hangi devlet uygular için ”Hocam” ifadesini kullanmıştır?

-Moğollar

Uygurlar döneminde yapılan duvar resimlerine verilen ad nedir?

-Fresk

Uygurlara kimler son vermiştir?

-Kırgızlar

Dünyanın en uzun destanı hangisidir?

-Manas (Kırgızlar)

Ölülerini yakan tek Türk kavmi hangisidir?

-Kırgızlar

Hindistan bölgesine ilk egemen olan Türk devleti hangisidir?

-Akhunlar

Akhunlar başka hangi isimle bilinir?

-Eftalit

Akhunlar ,Sasani devletinde çıkan hangi isyanın bastırılmasında rol oynamıştır?

-Mazdek İsyanı

Mazdek kimdir?

-Sasani devletinde yaşamış ortak mülkiyetçi, sosyalist  din adamı.

Akhun devletini kimler yıkmıştır?

-Sasaniler ve Göktürkler birlikte yıkmıştır.

Üzengiyi Avrupalılara öğreten Türk topluluğu hangisidir?

-Avarlar

(ilk üzengiyi iskitler yada avarlar kulanmıştır bu konuda tartışma var. Avrupalılara öğreten kesin olarak avarlardır. )

İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?

-Avarlar

Avarların kurucusu kimdir?

-Bayan Han

Avarların başkenti neresidir?

-Segedin

Avarlar yaptıkları İstanbul kuşatmalarında hangi devletle ittifak kurmuştur?

-Sasaniler

Avarlar Çin kaynaklarında hangi isimle geçer?

-Juan Juan

Avarlara kim son vermiştir?

-Franklar

İstanbul’u ikinci kuşatan Türk devleti?

-Bulgarlar

Tuna Bulgarları hangi hükümdar döneminde Hristiyanlık dinini kabul etmiştir?

-Boris Han

İlk Müslüman Türk Devleti?

-İtil Bulgarları

İtil Bulgarları hangi hükümdar döneminde islamiyeti kabul etmiştir?

-Almış Han

Bulgar Hükümdarları Hristiyan olduktan sonra hangi ünvanı kullanmışlardır?

-Çar

Avrupa’da en uzun süreli kurulmuş Türk devleti hangisidir?

-Hazarlar

Hazarlar ile islam orduları ilk kez hangi halife döneminde savaşmışlardır?

-Hz. Osman

Hazarların temelini oluşturan Türkler?

-Sibirler (Sabirler)

Sibirlerin isim verdiği coğrafya neresidir?

-Sibirya

Sibir kelimesinin anlamı nedir?

-Yolundan sapan

Hazarlar hangi dini benimsemiştir?

-Musevilik

Hazarlar Musevilik dinini hangi hükümdar döneminde benimsemiştir?

-Bulan Kağan

Hazz Nedir?

-Hazarların Müslümanların başına koydukları hükümdar görevlisine verilen isimdir.

Ülkede çeşitli inançtan insanların birlikte yaşayabilmesi ve özgürce ticaret yapabilmelerinden dolayı Hazarlar dönemine verilen isim nedir?

-”Hazar Barış Çağı”

Hangi Devlet Hazarların ordu ve devlet yönetimini örnek almıştır?

-Ruslar

Hazarlara kim son vermiştir?

-Ruslar

Macarlar hangi kavimlerin birleşmesi ile oluşmuştur?

-Fin ve Oğuz Türkleri

Macarların dini nedir?-

-Katolik Hristiyan (ilk katolik Hristiyan Türk devletidir.)

Macarların kurucusu kimdir?

-Arpad

Rusların İgor Destanını yazmasında etkili olan Türkler?

-Kumanlar

Oğuz Türkleri ile yaptıkları mücadelelerle ”Dede Korkut” Hikayelerini oluşturan Türkler?

-Kumanlar

”Kuman” kelimesinin anlamı nedir?

– Sarışın anlamına gelir. (En yakışıklı Türk boyu olarak bilinir 🙂 )

Kuman Kıpçaklar hangi moğol devletinin Türkleşmesini sağlamıştır?

-Altınordu

Bizanslıların ‘UZ’

Rusların ‘TÖRKİ’

Arapların ‘GUZ’ yada TÜRKMEN dediği Türkler?

-Oğuz Türkleri

En kalabalık Türk boyu?

-Oğuz

Oğuzların en kalabalık boyu ?

-Çepni

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu?

-Karluk

Ataların hatıralarına ve büyüklerine saygıya dayanan inanç sistemi nedir?

-Atalar Kültü

Doğalar Kültü Nedir?

-Doğadaki bazı varlıkların kutsal olduğuna inanmak

Totem nedir?

-Herhangi bir varlığın gücüne inanma

Ongun nedir?

-Ölmüş Ata ruhlarının tecessüm ettiğine inanılan hayvan (şahin kartal v.s)

Tösler Nedir?

– hayvan derilerinden yapılan  ve ölmüş yakınları simgeleyen sembollerdir.

Ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü kişi sayısınca mezarına dikilen heykellere ne denir?

-Balbal

”Ecdat Hayvan” olarak  bilinen ”Türklerin Milli Kültü” nedir?

-Kurt (Bozkurt)   (ongun yada tös olarak kabul edilmez)

Bizansta paralı askerlik yapan ve karşılarında selçukluları görünce saf değiştiren Türkler?

-Peçenekler

Peçeneklere kimler son vermiştir?

-Kıpçaklar

Bizans’ın Romanya’ya yerleştirdiği Türkler günümüzde hangi isimle bilinir?

-Gagavuz Türkleri

Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk topluluğu hangisidir?

-Kırgızlar

Cengiz Han’ın gerçek adı nedir?

-Timuçin

Türgişlerin kurucusu kimdir?

-Baga Tarkan  (ilk kez kendi adına para bastıran kişi)

Türgişlere kimler son vermiştir?

-Karluklar

Ötüken’de devlet kuran son Türk topluluğu hangisidir?

-Kırgızlar

Büyük Türk birliğini kurduğu kabul edilen devlet hangisidir?

-Göktürkler

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türkler?

-Avarlar

Divanı Lügati Türk’te ”Rum yakınında oturan Türklerden bir bölük” olarak bahsedilen Türkler kimlerdir?

-Peçeneker

Kut anlayışını ilk kez kim uygulamıştır?

-Mete Han

Orduda onlu sistem kuran hükümdar kimdir?

-Meta Han

Mete’nin emri altında bulunan ordunun,  sağ ve sol kollarına verilen isim nedir?

-”Altın Boynuz”

ilk kez Kurultay teşkilatını kuran hükümdar?

-Mete Han

Göktanrının hükümdarı donattığı yetkiler nelerdir?

-Kut (Siyasi)

-Küç (Güç-Askeri)

-Ülüş (Ekonomik Güç)

Tarkan nedir?

-Komutan

Tigin Nedir?

-Hükümdarın oğlu

Otacı nedir? (emçi)

-Doktor (Tabip,şifacı)

Böri (Kurt) Nedir?

-Kağan Muhafızları

Halkın kaldığı çadırlara ne ad verilir?

-Yurt

İl nedir?

-Devlet

Budun Nedir?

-Millet

Urug Nedir?

-Sülale

Oguş Nedir?

-Aile

Ayguci nedir?

-Vezir

Ataman nedir?

-Tiginlerin eğitiminden sorumlu devlet görevlisi

Kurgan nedir?

-Mezar

Tamu nedir?

-Cehennem

Uçmağ Nedir?

-Cennet

”Türklerin Milli Yemeği” olarak bilinen yemek hangisidir?

-Tutmaç

İslamiyet öncesi Türklerde keşif birliklerine verilen ad?

-Yelme

Fresko nedir?

-Duvar resmi sanatı

Fresko sanatı ile uğraşanlara ne ad verilir?

-Bedizci

Orhun Abideleri günümüzde hangi ülkede bulunur?

-Moğolistan

Moğolların egemenliğine  giren ilk müslüman Türk topluluğu hangisidir?

-Karluklar

Göktürk Kitabelerinin Türkiye Türkçesine çevirisini yapan kişi kimdir?

-Muharrem Ergin

Göktürk yazıtları 3 ayrı taştan oluşur. bu taşların adları nedir?

-Tonyukuk

-Kültigin

-Bilge Kağan

Göktürk yazıtlarının yazarları kimlerdir?

-Tonyukuk kendi kitabesini kendisi yazmıştır.

-Bilge Kağan ve Kültigin kitabesini ”Yollug Tigin” yazmıştır.

Tarihte ilk defa Göktürk kitabelerinin varlığından bahseden kişi kimdir?

-Cüveyni (Tarih-i Cihangüşa)

Kültigin kitabesi hangi devletten bahsetmektedir?

-Avarlar

Göktürk kitabeleri kim tarafından okunmuştur?

-Danimarkalı W.Thomsen

Göktürk kitabeleri hangi alfabe ile yazılmıştır?

-Göktürkçe ve Çince (Biri yüzü Göktürkçe diğer yüzü Çincedir)

Türklerde kölelik anlayışının olmamasının nedenleri nelerdir?

-Göçebe yaşam tarzı

-Özel mülkiyetin olmaması

-Toprakların devlet malı sayılması

Çin’den başlayıp orta asya’yı aşarak karadeniz limanlarında son bulan ticaret yolu?

-İpek yolu

Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Altay ve Sayan dağları üzerinden İpek Yolu’na paralel bir biçimde takip ederek çin ülkesine ulaşan ticaret yolu?

-Kürk Yolu

Kürk yolu adını nereden alır?

-Tarih boyunca çeşitli hayvanların (samur,vaşak,tilki..) kürklerinin batı ülkelerine taşınmasından almıştır.

Bulgarlardan günümüze kalan en önemli eserin adı nedir?

-Omurtag Kitabeleri

En önemli Türkoloji enstitüleri nerede bulunur?

-Macaristan

Türklerde hükümdar ünvanları?

-Hakan,Kağan,Han,Tanhu,Şanyü,Yabgu,İlteber,İdikut

Türklerde Hükümdarlık Sembolleri?

-Otağ, Örgin, Tuğ, Davul, Kotuz, Kemer, Kılıç, Yay.

Tötö kanalı hangi Türk devletine aittir?

-Göktürkler

Türkler hangi sanatlarda gelişmiştir?

-Dokumacılık ve Minyatür

(Halı dünyaya Türklerden yayılmıştır)

Otağ nedir?

-Hükümdar Çadırı

Tör nedir?

-Çadırın içindeki başköşeye verilen isimdir.

Örgin nedir?

-Taht

Kotuz nedir?

-Başta takılan hükümdarlık sembolü.

Nevbet nedir?

-Eski Türklerde hükümdarın çadırı önünde  günde 5 defa çalınan davul.

Kut anlayışının sosyoloji bilimindeki karşılığı nedir?

-Karizmatik iktidar

Yabgu nedir?

-Devletin batısını yöneten ve doğudaki kağana bağlı olan hanedan üyesi

Hükümdar soyundan olan komutanlara ve yöneticilere verilen isim?

-Şad

Töre nedir?

-Sözlü hukuk kuralları

Töreleri yazılı hale geçiren devlet?

-Uygurlar

Eski Türklerde meclis?

-Kurtultay (Toy) (Kengeş)

Kurtulay’a kimler katılabilir?

-Hakan, Hatun,Vezir,Boy Beyleri ve İdari Görevliler

Kurtultaya katılan üyelere verilen isim?

-Toygun

Devleti oluşturan her boyun kendi içinde düzenlemiş olduğu kurultaya verilen isim?

-Küçük Kurultay

Şehrin etrafının surlarla çevrilmesi ve budizmin kabul edilmesi yönündeki istekleri kurultay tarafından reddedilen hükümdar?

-Bilge Kağan (Kutluk Devleti-II.Göktürk)

Avrupa Hun devletinde meclis?

-Seçkinler meclisi

Tabgaç devletinde meclis?

-Nazırlar meclisi

Peçeneklerde meclis?

-Komenton Meclisi

Kengeş meclisi nedir?

-Bilim adamlarından oluşan meclis

Tayanç nedir?

-Danışman

Çin kaynaklarına göre kağan ile halk arasındaki mesafenin oldukça az olduğu devlet hangisidir?

-Uygurlar

Devleti orta sağ ve sol olmak üzere 3lü teşkilatlandıran hükümdar kimdir?

-Mete Han (Asya Hun Devleti)

Devleti Doğu-Batı olarak ikili yöneten devlet?

-Göktürkler

Tudun nedir?

-Vergi Memuru

Tutug nedir?

-Askeri Vali

Bitikçi nedir?

– Katip (yazıcı)

Kün nedir?

-Halk

Ok nedir?

-Siyasi birliğe katılan boy.

Eski Türklerde anne?

-Ög

Eski Türklerde baba?

-Kang

Demirkazık nedir?

-Kutupyıldızı

Monogami nedir?

-Tek eşlilik

Kam nedir?

-Din adamı

Sav nedir?

-Atasözü

Sagu nedir?

-Ağıt

Koşuk nedir?

-Kopuz eşliğinde söylenen şiir

Türk sanatında, kabul edilen ilk heykel örnekleri?

-Balbal

Balbal taşının diğer adı nedir?

-Bengütaş

Yuğ nedir?

-Cenaze töreni

Eşük nedir?

-Kefen

Sunak nedir?

-Kurban kesilen yer

Kubbeli anıt mezarlar ilk olarak hangi Türk devletinde görülmüştür?

-Uygurlar

Dünyanın eski halısı?

-Pazırık halısı (m.ö -3.yy)

Pazırık halısı nerede bulunmuştur?

-Altay dağlarında (Pazırık kurganı buradadır)

Pazırık halısı günümüzde hangi müzede sergilenmektedir?

-Ermitaj Müzesi (Rusya)

”Altın elbiseli adam” hangi kurganda bulunmuştur?

-Esik kurganı (Kazakistan – Almaata)

(kurganların kime ait olduğu tartışmalı hun yada iskit, soru olarak gelmez tartışma var)

İskitlere ait destanlar hangileridir?

-Alper Tunga ve Şu destanı

Ergenekon ve Bozkurt destanları kime aittir?

-Göktürkler

Oğuz Kağan destanı kime aittir?

-Asya Hun

Türeyiş ve Göç destanı kime aittir?

-Uygurlar

Atilla ve Sihirli Geyik destanları kime aittir?

-Avrupa Hun

Manas destanı kime aittir?

-Kırgızlar (dünyanın en uzun destanı)

Yaradılış destanı kime aittir?

-Altay Yakut Türkleri

Türklerin demir dağı eriterek tarih sahnesine çıkışını anlatan destan hangisidir?

-Ergenekon

Şu destanının konusu nedir?

-Büyük iskender ile sakalar arasında geçen mücadeleyi anlatır

Oğuz Kağan destanına konu olduğu düşünülen kişi kimdir?

-Mete Han

Kuman-Kıpçaklardan söz eden Rus destanı hangisidir?

-İgor destanı

Kuman-Kıpçaklara ait olan ünlü sözlük?

-Kodeks Kumanikus

Oğuz adı ilk kez hangi kaynakta geçmektedir?

-Yenisey yazıtları

Katun (Hatun) nedir?

-Hükümdarın eşi

Ordu millet anlayışı nedir?

-Eli silah tutan herkesin asker sayılması

Hangi Türk devleti ordusunda paralı asker kullanmıştır?

-Hazarlar

Türklerin en uzun süre kullandıkları alfabe?

-Arap alfabesi

Arap alfabesinin kullanan ilk Türk devleti?

-Karahanlılar

Mimaride gelişme gösteren iki Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar ve Hazarlar

”Diz Çökmüş Adam” heykeli ve At Başı Heykelleri hangi devlete aittir?

-Uygurlar

Türklerde ”Baş Ay” olarak kabul edilen ay hangisidir?

-Mart

Kubilay hanlığını ziyaret eden ve asyanın avrupadan daha ilerde olduğunu kitabında yazan ünlü  gezgin kimdir?

-Marco Polo

”Apa Tarkan” ünvanı kime aittir?

-Vezir Tonyukuk

ilk Türk milliyetçisi kimdir?

-Çiçi Han

Oba nedir?

-Çadırlardan meydana gelen küçük çadır kümeleri.

Belgü nedir?

-Kağanın damgasının basıldığı sınır taşlarıdır.

Tilmaç nedir?

-Eski Türklerde ”Tercüman”

Acun nedir?

-Dünya

Arş nedir?

-Göğün 9.katı

Atlas nedir?

-Göğün dokuzuncu katından yukarısı.

Eski Türklerde ”Türk Rengi” olarak ifade edilen renk hangisidir?

-Turkuaz

”Yaylacı Budistler” olarak bilinen Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar

Eski Türklerde oynanan zeka ve strateji oyununun adı nedir?

-Mangala

”Çoban Medeniyeti” Nedir?

-Türklerin hayvanları evcilleştirmeye başladığı döneme verilen isimdir.

ilk defa kağıt Çin dışında nerede üretilmiştir?

-Semerkant

Yıkışma nedir?

-Eski Türklerde güreş

Beyge nedir?

-Bir kızı iki kişi istemesi sonucunda oynanan bir oyundur. (Sonucu daha çok kızın isteği belirler)

Eski Türklerde oynanan futbol benzeri oyunun adı nedir?

-Tepük

İslamiyet öncesi Türklerde devlet hangi 4 temel unsurdan meydana gelirdi?

-Bağımsızlık , Halk , Ülke ,Teşkilat

Orhun Kitabelerinde geçen ”Kağan olduktan sonra fakir milleti zengin kıldım. açı doyurdum çıplağı giydirdim” şeklinde geçen bu sözler islamiyet öncesi Türklerin hangi devlet anlayışına sahip olduğunu gösterir?

-Sosyal Devlet

Türklerin en eski alfabesi?

-Orhun alfabesi

Daha fazlası için profil bağlatıma tıklayabilirsiniz.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir