Sosyoloji AÖF – Sosyal Politika Ders notları (Vize Notları)

Sosyoloji AÖF – Sosyal Politika Ders notları (Vize Notları)

Sosyoloji AÖF – Sosyal Politika Ders notları (Vize Notları)

Sosyal politikanın ortaya çıkışının temel iki nedeni? Fransız ihtilali sonrası düşünce ortamı ve sanayi devrimi.

Bağımlı statüde çalışanlar kimlerdir? İşciler,memurlar ve herhangi bir şekilde sözleşme ile çalışanlar.

Ekonomik yönden güçsüzler kimlerdir? İşsizler, sermayesi olmayanlar, topraksız köylüler,sermayesi sınırlı olan esnaflar v.s..

Özel olarak korunan kesimler kimlerdir? Engelliler, eski hükümlüler, TÜKETİCİLER, kadınlar, çocuklar, yaşlılar,gençler.

Sosyal politikaları kim yürütür? Devlet yürütür fakat devletin dışındada sendika, kooperatif, dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütleride sosyal politika yürütebilir.

Bir uygulamanın sosyal politika olarak kabul edilmesi için gereken şartlar? Düzenli ve sürekli olmalıdır. Bir defalık olmalalıdır. Ayrıca dini şeyler sosyal politikadan sayılmaz. Örneğin zekat vermek… İnsanların zekat verip vermeyeceği belli değildir ve sosyal bir politka olarak kabul edilmez. Düzenli ve kesin olmalıdır.

Sosyal politikanın ilk ve en önemli hedefi: Refahı arttırmak!

Ekonomi bilimi ile sosyal politka arasındaki temel fark: Ekonomi refah ile ilgilenmez sayısal bir bilimdir. Sosyal politika doğrudan refah odaklıdır.

Türkiye’deki sosyal politika bakanlıkları hangileridir? -Milli eğitim bakanlığı ve Aile-çalışma ve sosyal hizmet bakanlığı.

Kollektifin (toplumun) kendi kendine yardım ettiği araçlar nelerdir? – sendikalar, kooperatifler, vakıflar ve derneklerdir.

Uluslar arassı sosyal politika kuruluşları nelerdir?

  • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) (Bu en önemlisi)
    Avrupa Birliği (AB), İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

ILO kuruluşun amaçları nelerdir?Çalışma ile alakalı problemleri çözmek, yoksulluğu engellemek ve refahı arttırmak. Problemlerin çözümü için aracılık etmek.

Sosyal politika hangi yüzyılda doğdu? 18.yy

Orta çağdaki düzen: Feodalite

Ortaçağda kölelik vardı fakat orta çağın sonuna doğru düzen değişti, değişen bu yeni düzen nedir? -LONCA

Lonca nedir? – Zanatkarlar ve esnafların örgületmesi.

Sanayi devriminde enerji kaynakları sırası ile? Önce buharlı makineler, daha sonra elekirik ve gaz.

İşcilerin ilk örgütlenmeleri:

-Fransada örgütlenmek yasaktı, işcilerde hayırsever kuruluşlar altında çaktırmadan örgütleniyordu.

-İngilterede ise 1824’te mecliste işcilerin birleşme hakkı onaylanmıştır.

Sanayi devriminde teknoloji neye sebep oldu?

Liberalizmin kapitalizme dönüşmesine neden olmuştur.

Liberalizmde iktidarın kaynağı: Birey ve toplum.

Beveridge Raporu nedir? Sir William Beveridge hazırlamıştır, amacı asgrai ücret belirlemek ve sömürü azaltmaktır. (1942 ingiltere)

Refah devleti nedir? Piyasa dengesizliklerini düzenleyen davranışlarda bulunan devlet tipidir.

Osmanlı’da sosyal güvenlik sisteminin temeli;AİLE.

Osmanlıda sosyal korunma gereksimini karşılayan temel unsurlar: Akrabalar ve komşular.

13.YY’dan itibaren osmanlıda toplum yapısını düzenleyen kuruluş: AHİ TEŞKİLATI.

Tanzimat döneminden sosyal politikaya örnek: POLİS NİZAMI KANUNU

Meşrutiyet döneminden sosyal politika örneği: Mevadd-ı Madeniyeye Dair Nizamname ( Maden işleri ile alakalıdır)

1929 ekonomik buhranının türkiyeye etkisi? Liberalizmi terkedip devletçiliğe geçiyoruz. (Özel sektör çünkü beceremiyor, devlette bunu kabul edip kolları sıvıyor)

Neo liberal politikalar Türkiye’de hangi tarihte devreye girdi? -1980 ve sonrası.

Doğal işsizlik oranı %kaç?-%3-5 arası.

eksik istihdam: çalışma süresinin altında çalışma – sebebi talep yetersizliği – gelişmiş ülkelerde görülür.

Görülemeyen Eksik İstihdam: Çalışma süresileri normal olmasına rağmen verim düşüktür, vasıfsız personeller sebebidir,bununda sebebi sermaye sahibinin düşük sermayeye sahip olması.

Türkiye’de referans haftası: Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 15‘de yayınlar. Fakat referans haftası her ayın ilk pazartesinden başlayıp pazarına kadar sürer.

Sosyal damping nedir? Çin gibi düşük işgücü maliyeti ile sermaye sahiplerini çekmektir. Gerçi çini örnek verdik ama bizim ülke ile asgari ücret bakımından fark arasında pek bir şey kalmadı. 🙂

Çalışan yoksul nedir? Çalıştıkça yoksullaşma durumudur.

Fonksiyonel gelir: Gelirin kendisini yaratan faktörlere göre dağılması durumu, bu gelir dağılımda toprak sahiplerine RANT – Sermaye SAhibine FAİZ – Girişimcilere ise KAR dağıtılır. Çalışanlara ise ÜCRET.

Kişisel Gelir dağılımı: Gelirin kişiler ve aile arasında nasıl dağıldığını gösterir.

Bölgesel gelir dağılımı; cografyaya göre.

Sektörel gelir dağılımı; sektöre göre.

Gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren grafiğin adı: LORENZ EĞRİSİ (Her sene çıkıyor bu soru)

Gini kat sayısı nedir? Lorenz eğrisi grafiği ile alakalı bir kavramdır, 0 ile 1 arasında değeri vardır. Eğer 1’e yaklaşıyorsanız adeletsizlik yüksek demektir, 0’a yaklaşmak ise adaletin arttığını gösterir.

Kayıt dışı istihdam nedir; sigortasız çalışanlar.

Mutlak yoksulluk nedir; asgrai geçimin altında olma durumudur.

Göreli yoksulluk nedir? Bu kavrama göre sadece hayatını sürdürmek olarak bakılmıyor. Toplumun diğer kesimlerine göre gelirinin nerede olduğuna bakılıyor. Herkesin 1 milyon dolarının olduğu toplumda, sizin 500 bin dolarınız varsa göreli olarak yoksul sayılırsınız. Herkesin açlıktan öldüğü bir toplumda her gün 10 simit alacak paranızın olmasıda sizi göreli olarak zengin yapar.

Mikro kredi nedir? bankalara erişimi olmayan üreticilere çok küçük miktarlarda verilen kredidir.

İş ve işci bulma kurumu kuruluşu 1945. (Çıkmış soru)

Türkiye’de koopartifcilik hareketini başlatan kişi; Mithat Paşa.

KESİN ÇIKACAK BİR SORU; Sosyal politika kavramını ilk kullanan kişi kimdir Cevap: Wilhelm Heinrich Reihl.
1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir