Sosyoloji AÖF – Antropoloji Ders Notları (Vize Notları)

Sosyoloji AÖF – Antropoloji Ders Notları (Vize Notları)

Sosyoloji AÖF – Antropoloji Ders Notları (Vize Notları)

Antropoloji tanımı: İnsan çeşitliliği bilimidir, tüm insanları kapsar bu nedenle bütüncüldür. Buna rağmen bu bütünün farklılıklarına odaklı bir bilimdir.

Fiziksel Çevre nedir? İklim,toprak yapısı ve yağışlar gibi unsurlara fiziksel çevre denir.

Yaşamsal Çevre Nedir? Yaşayan insan topluluğun bağlı olduğu hayvan ve bitkisel çevredir. Örnek; Yetiştirilen domates, tutulan balık, binilen eşek veyahut sizi yeme ihtimali olan aslan ve sizi öldürme ihtimali olan zehirli mantarlar yaşamsal çevrenin içerisinde bulunurlar.

Mekânsal çevre: İnsanın teknoloji ile yada çeşitli imkanlarla kendi eliyle kurduğu yapay kültürdür. Bir alışveriş merkezi yapay bir çevredir örneğin.


Küçük ölçekli topluluğa örnek ver
: Kabile,Köy,Aşiret,cemaat… Bu topluluklarda kapalı ekonomi vardır, ticaret dış toplumlarla yok yada yok denecek kadar azdır kendi yağlarında kavrulurlar.

Etnikmerkezcilik nedir? Kendi toplumunu merkez alan kişinin düşünce yapısıdır. Kabaca ırkçılığın temeli diyebiliriz. Kendi kültürünü olması gereken gibi görüp kendini merkeze koyup düşünme şeklidir. (Etnosantrizm)

Etnografya: Kısaca Kültür bilimidir. Kültürlerin oluşumunu inceler, çeşitli kabile ve toplulukları inceleyip karşılaştırır.

Yüksek kültür nedir? Genellikle toplumu yöneten eğitimli ve varlıklı katmalar tarafından üretilir ve tüketilir. (Genellikle sanatsal içerik, çok kabaca klasik müzik gibi)

Alan araştırmasını tek yöntem olduğunu savunan yaklaşım nedir? – Yapısal-işlevselcilik.

Postmodernizm nedir? Modernizm ötesi anlamına gelir, bir tek hakikat kabul etmek yerine, hakikatlerin çoğulluğunu savunur.

Doğa tarihi yöntemi nedir? Doğayı gözlemleme ve bu doğanın yasalarından çıkarım yaparak genellemelere ulaşma yönetimidir.

Yaşlandırma nedir? Bulunan tarihsel bir kanıtın, günümüze uyarlanmasıdır. Örneğin bir eski insan iskeletinin, bu yöntemle günümüzde olsa aşağı yukarı nasıl göründüğünün tasvir edilmesi gibi.

Homosantrizm nedir? İnsanı merkeze koyan, herşey insanlar içindir anlayışı.

Nomotetik yaklaşım ve İdyografik  yaklaşım nedir farkı nedir? (Kesin çıkar)

Nomotetik yaklaşımla yapılan bir çalışmada doğa yasa ve ilkelerine göre bilgi üretimi vardır. (Pozitif bilimler için daha uygundur)

İdyografik yaklaşım ise özneldir, doğa yasalarına bağlı yada çeşitli bilimsel ilkelere bağlı değildir. Var olanı benzersiz kabul ederek inceler. (Sosyal bilimler için daha uygundur)

Emik yaklaşım nedir? Toplumun kendisini ne olarak gördüğü ile alakalı bir kavramdır. Toplum kendisini gördüğü konum itibari ile doğa üstü güçlere ve diğer toplumlar karşı kendisini konumlandırması ve bunu anlamlandırma becerisidir.

Hikâyeci etnografya: Alanda çalışma yapan araştırmacının gözlemci gibi olayı hikayelendirmesidir. Buna yeni etnografya’da denir.

Kültürün kapsayıcı olması ne demek? İnsanın yaptığı her şey içine dahildir. örneğin bir çekiç bile, bugün kullandığınız mause ped bile dahildir.

Kültürün simge sistemi olmasi ne demektir? Örnek olarak can sesi Hristiyani kliseye çağırır burada can sesi simgedir. Bir kültüru incelerken arastirmaci bu simgeleri tespit edip çözmeye çalışır.

Kültürün doğaya el koyması nedir? Örnek olarak balık tutma yasağını örnek verebiliriz. Doğada böyle bir yasak olmamasına rağmen kültür böyle bir yasak koyabilir.

ideal kültür nedir? Olması gereken kültürdür. gerçek kültürün çerçevesidir. İnsanlar kural koyar ama bunlara her zaman uymaz. kurallar bütününü ideal kültür ne kadar uyulduğu yada nasıl yaşandığına ise gerçek kültür diyebiliriz.

KültürLEME nedir? Çocuğun dogdugu andan itibaren annesi ve çevresi tarafından öğrendiği kültürdür. Beşikten mezara kadar devam eder.

KültürleSME nedir?

iki topluluğun karşılıkli kültür alışverişinde bulunması.

Kültürlenme nedir? Farklı bir kültür içinden farklı bir kültürün içine girmek durumudur. Köyden kente göç etmek ve gecekonduda yaşamak gibi. Gecekondular ne şehir tipi evlerdir nede köy tipi. Bir kültürlenme sentezidir.

Kültür şoku nedir? Bireyin içine girdiği yeni ve farklı kültüre karşı yasşadığı bunalımdır.

Kültürel gecikme? William ogburn tarafından ortaya atıldı. Teknoloji ile alakalıdır mesela cep telefonun icadı ile onun kullanımına ilişkin yeni kurallara ihtiyaç duyulur.

Kültürel özümseme nedir? Asimilasyon.

Kültürel bütünleşme: Bir ülke içindeki farklı kültürlerin kendilerini ana kültürün bir alt dalı olarak sınıflandırmasıdır.

Antropoloji biliminin konusunun kültür olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdır? Edward TAYLOR.

Evrimci okulun en önemli ve ilk kurucusu kimdir? Taylor.

Evrimci yaklaşım nedir? Evrim teorisi gibi kulturlerinde ilkelden gelişmişe doğru evrildigini savunan yaklaşımdır.

Taylora göre uygar olmak: Hurafeleri terk edip bilimi seçmektir.

Difuzyonizm: Kültürlerin gelişimin ve değişimindeki en büyük etkinin farklı kültürlerle karşılaşma sonucu ortaya çıktığını savunan görüştür.

Difuzyonizm hangi ülkede ortaya çıktı? Muzeciligin en gelişmiş oldüğün almanya’da ortaya çıkmıştır.

Tahrisel özgüculuk yaklaşımınin kurucusu kimdir?Amerikalı antroplog franz boas’tir. (Toplumu anlamak için en çok tarihe önem veriyor)

İngiliz islevselciliginin kurucusu kimdir? Bronislaw Malinowski.(İnsanların temel ihtiyaçları barınma yemek üremedir diğer tüm ikinci ihtiyaclar bu temel ihtiyaçların karşılanması için ortaya çıkmış ikincil ihtiyaclaydır.)

Yapısal islevselçiliğin kurucusu? Alfred Radeliffebrown.

Benedict toplumları ikiye ayırmıştır bunlar nelerdir?

Apollon kültür: Uzlaşmacı asiriliktan uzak toplum.

Dionisyak: Aşırı savaşçı romantik ve çılgın toplum.

Sosyobiyoloji kuramı toplumsal olayları ve bu olayların nedenini genetik ve biyolojik sebeplere dayandiran yaklasimdır.

Yeni islevselcilik: Max gluckman öncüsüdür. Malinoswki ile pek çok konuda aynı fikirde olmasına rağmen ayrıldığı nokta sudur: toplumda bireyler arası çatışmayı es geçtiği konusunda malinowskiyi eleştirir ve toplumdaki bireyler arasındaki küçük çatışmaların aslında toplumu bir arada tutanda bir sebep olduğunu söyler.

Primat nedir? İrin beyinli memeli sınıfıdır, goril,şempaze insan gibi hayvanlar bu sınıfa girmektedir.

primatlar ne zaman ortaya çıktı. senozoyik çağın ilk evresinde. bu dinozorların yok olduğu döneme denk gelir.

Taksonomi nedir? Kısaca sınıflandırma bilimi diyebiliriz. Belirli usullere göre canlılar sınıflandırır.

tufan teorisi: katastrofizm.

Darwinden önce evrimden bahseden filozoflar ; aristotales ve heraklitos. heraklitos ilk kez doğal seçilimden bahsetmiş, aristo ise canlıları bir merdiven gibi sınıflandırmiştir.

transformis olarak ilk evrim düşüncesini ortaya atan filozof; aristeles.

homo habilis: manası yetenekli insan anlamına gelir.

neandertal: 200 ile 30.000 yil once yaşadılar. deniz ürünlerini diyetini ekleyen ilk insandır. ölülerini gomerler. bizim atamız olan homo sapiensler tarafından yok edildiler.

homo eraktus: ilk ateş kullanımı ve Afrika kıtası dışındaki ilk insan.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir