RUH HASTALIĞI OLANLARDA HASTALIK BELİRTİLERİ

RUH HASTALIĞI OLANLARDA HASTALIK BELİRTİLERİ

RUH HASTALIĞI OLANLARDA HASTALIK BELİRTİLERİ

Sevgili okuyucularımız bu yazımızda ruh hastalığı olanlarda görülen hastalık belirtilerini inceleyeceğiz.

Ruh sağlığı bozuk kişilerin belirli özellikleri,

Öncelikle ruh sağlığının tanımını yapalım.Ruh sağlığı bireyin kendi kendisiyle ve çevresiyle dinamik bir denge ve uyum içerisinde olması şeklinde tanımlanır.

Ruh sağlığı ve normallik genellikle birbirlerini tanımlar ve tamamlar.Normallik içinde yaşanılan çağa,kültürel özelliklere,cinsiyete,zamana ve yaşa göre değişiklik arz eder.

Normal ve Anormalin ayrımını şu gruplandırmalara göre yapabiliriz:

-Patolojiye göre değerlendirme(Belirgin bir hastalığının olup olmaması)

-İstatiksel değerlendirme(Bireyin toplumun gösterdiği özellikleri göstermesi)

-Kültürel değerlendirme(Bireyin içinde bulunduğu toplumun değer yargılarına göre hareket etmesi)

-Hastalık belirtisi sayılan Anksiyete,kuşku,kuruntu,üzüntü,güvensizlik,vb. gibi belirtilerin olmaması,

-Kişinin içinde yaşadığı aile,yakın ve uzak çevresiyle olumlu ve tutarlı ilişkiler içinde olması,

-Kişinin insanlarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurabilmesi,

-Kişinin kendine güven duyması,

-Kişinin toplumda bir yeri olduğu duygusunu taşıması,

-Kişinin geleceğe dönük tasarı ve amaçlarının olması,

-Kişinin yeni durumlara uyabilme esnekliğinin olması,

-Kişinin kendi başına kararlar alıp uygulayabilmesi,

-Kişinin inançları ve değerleri olması,

-Kişinin mesleği dışında eğlendirici,dinlendirici ve kişiyi geliştirici uğraşlarının olması,

-Kendini gerçekçi olarak değerlendiremez,bireysel güçlerinin farkında değildir ve eleştirileri kabul etmez,

-Gerçekçi amaçlar oluşturamaz,

-Geçmişe odaklanır,

-Problemleri çözmekten kaçınır,

-Çoğunlukla girişken değildir,kendini ifade edemez, başkalarına bağımlıdır,

-Beden diliyle ilişki kurmaya çalışır(saldırı,bağırarak konuşma,aşırı tepki) çevresini organize etmede zorlanır,

-İlişkilerin yararlı ya da zararlı olduğu konusunda karar veremez,

-İlişkilerinde savunma ya da saldırı ön plandadır,

-Sorumluluk almaktan kaçınırlar,

-Dürtüleriyle hareket ederler,

-Çevresindekilere saygılı olmazlar,başkalarıyla birlikte olmaktan kaçınırlar,ya da sürekli birileriyle birlikte olmak isteyebilirler,

-Çevresindeki değişiklikleri kabullenmede zorlanır ve zor uyum sağlarlar,

Bu özellikleri değerlendirerek tıbbi bir yardıma muhtaç olup olmadığımızı değerlendirerek,profesyonel yardım alıp almamamız gerektiğini tespit edebiliriz.

Hiç ihmal etmememiz gereken ruh sağlığımız için, en uygun hareket, erkenden tespit ederek, içinden çıkılmaz hale gelmeden, yardım almaya çalışmaktır.

 

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir