”Radyasyon ve Sağlığımız” – Dr. Yüksel Atakan

”Radyasyon ve Sağlığımız” – Dr. Yüksel Atakan

”Radyasyon ve Sağlığımız” – Dr. Yüksel Atakan

Türkiye’de popüler bilim alanında Türk yazarların kitaplarına az rastlanır. Oysa ki kitlelerin bilimsel konularda aydınlanması ve toplumun doğru bilgilenmesi için böyle kitaplar çok önemlidir.


Almanya’da çalışan bir Türk bilimcisi olan Dr. Yüksel Atakan “Radyasyon ve Sağlığımız” başlığı ile yayınladığı kitabıyla bu konuda önemli bir hizmet yapmakta. Son yıllarda ülkemizde baz istasyonlar, nükleer santrallar, nükleer tıp vb. konularda çok tartışmalar yapılageldi. Bunların bir kısmı bilimsel, bazıları ise hurafe denilecek nitelikte iken, toplum yakın ilgi göstermesine karşın hangilerine ne derece itibar edeceğini bilemiyor. Bu kitap böyle bir konuya açıklık getirmekte.


Kitapta önce radyasyon, radyoaktivite, iyonlaştırma gibi kavramlar tanımlanıp açıklandıktan sonra iyonlaştırıcı radyasyonun vücudumuza etkileri anlatılıyor. Hücre düzeyindeki etkiler, uluslararası kurumlara göre kanser riski, doz sınır değerleri, korunma yöntemleri açıklanıyor. Daha sonra radyasyon kaynaklarının neler olduğu ele alındığında çevremizdeki hemen her şeyde, az veya çok, bir miktar radyasyon bulunduğunu anlıyoruz. Ev ortamı, toprak, su, kömür, uçak yolculuğu, vb. radyasyon kaynaklarının saçtığı radyasyon miktarları kitapta hep rakamlarla veriliyor.


Kitabın ikinci ana bölümünde nükleer santrallar ele alınmış. Nükleer santralların normal çalışmaları yanında, Çernobil ve Fukuşima kazaları da oldukça ayrıntılı ama meraklısının rahatça anlayabileceği düzeyde anlatılmış. Çernobil kazasının Türkiye’yi ilgilendiren bölümü, Türk okurlar için göz açıcı önemli açıklamalar içermekte. Okuyucuların özellikle bu bölümü okumalarını öneririm.


Fukuşima kazasının da sağlıkla ilgili tarafları gene ayrıntılı açıklandığı bölümden sonra, kitapta yine öncelikle okunmasını önerdiğim “Geleceğin Nükleer Santralları” başlığını taşıyan bölüm geliyor. Batı dünyasında 3. Kuşak nükleer santrallar ve Rusya’nın Akkuyu’da kuracağı santralın özelliklerinin karşılaştırıldığı bu bölümde Türkiye için de önemli tavsiyeler yer almakta.


Kitabın üçüncü bölümü “İyonlaştırıcı Olmayan Işınlar” başlığını taşıyor ve cep telefonları ile GSM baz istasyonları konu ediliyor. Ağırlıkla Almanya’da yapılan ölçümler ve uluslararası standartlar göz önüne alındığında, özetle söylemek gerekirse kamuoyunda sık sık duyulan endişe verici açıklamaların sağlam bir dayanağı olmadığı mesajı veriliyor. Evlerimizde ve çalışma alanlarımızda bulunan çeşitli elektrikli cihazlar düşünüldüğünde zaten her an bu tür radyasyonla karşı karşıyayız.
Kitabın son bölümü enerji sorunu ve nükleer enerjinin buradaki yeri üzerine yazılmış. Önce Almanya ve sonra da Türkiye ele alınarak enerji ihtiyacı üretim durumları kısaca anlatılmış, Almanya’nın nükleerden vazgeçme kararı değerlendirilmiş, yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü ile fosil yakıtların olumsuz etkileri de özetle verilmiş. Gerçekler rakamlarla ve nesnel bir dille verilirken, doğrudan yorum yerine yorumlar daha çok okuyucuya bırakılmış.


Kitabın 80 sayfayı bulan teknik açıklamalar içeren ekleri bir ana bölüm oluşturmakta. Bu ana bölüm her ne kadar “radyasyonla uğraşanlar ve üniversiteler için” başlığını taşıyorsa da, her meraklının rahatça okuyup anlayabileceği bir ders kitabı niteliğini taşıyor.


Dr Yüksel Atakan’ın Nobel Yayıncılıktan çıkan kitabını toplumda radyasyon konusunda kafa karışıklığı yaratan bir çok soruya güvenilir bilimsel bir yanıt veren bir belge olarak görüyor ve tavsiye ediyorum.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir