Ömer Bin Hattab Kimdir? Nasıl Müslüman Ve Halife Olmuştur?

Ömer Bin Hattab Kimdir? Nasıl Müslüman Ve Halife Olmuştur?

Ömer Bin Hattab Kimdir? Nasıl Müslüman Ve Halife Olmuştur?

İslam tarihinin en önemli isimlerinden biri de hiç şüphesiz Ömer Bin Hattab olmuştur. Özellikle halifelik yaptığı dönemler boyunca islam dinine birçok hizmetler gerçekleştirmesi nedeniyle ismini tüm İslam coğrafyalarında altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Aynı zamanda Hz. Muhammed peygamberinde hayatında önemli bir konuma sahip olmuş olan Ömer Bin Hattab özellikle halifelik görevinde bulunduğu dönemler boyunca adalet erdeminden hiç taviz vermemiş ve bu örnek tutumu sayesinde kendisinden sonra gelen tüm devlet yöneticilerine örnek teşkil etmiştir. Başta İslami tarihi kaynaklarda olmak üzere birçok yerli ve yabancı tarihi arşivlerde önemli bir konuma sahip olan Ömer Bin Hattab yaşadığı dönemler boyunca hak yolundan ayrılmayarak ve peygamberimiz hazreti Muhammed’in tüm hal ve hareketlerini kendine örnek olarak almıştır.

Dünya tarihi kaynaklarında adaletin temsilcisi olarak nitelendirilen Ömer Bin Hattab aynı zamanda cesur karakteri sayesinde de dönemin islam düşmanlarına korku salmayı başarmış ve bununla birlikte halifelik görevinde bulunduğu süreler boyunca birçok ülkelere seferler düzenlemiş ve düzenlediği birçok seferler sonucunda bazı ülkeleri ele geçirerek islam topraklarına katmayı başarmıştır.

Ömer Bin Hattab Kimdir?

Ömer Bin Hattab 581 tarihinde Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Dönemin en güçlü ve hatırı sayılır Mekke kabilelerinden olan ”beni adi” kabilesinin mensuplarındandır. Ömer Bin Hattab’ın babasının ismi Hattab Bin Hufeyi annesinin ismi ise Fatıma Bin Haşam’dır. Orta sınıf bir aileye mensup olan Ömer Bin Hattab dönemin en zeki insanlarından biri olarak tanınmaktaydı. Babası diğer kabile mensupları gibi oldukça acımasız ve putperest bir insandı. Bununla birlikte henüz çocuk yaşlardayken deve çobanlığı yapmış olan Ömer Bin Hattab babasının acımasızlığından en fazla pay alan insan olmuştur. Bu nedenle Ömer Bin Hattab babasının gaddar olduğunu ve inancından asla vazgeçmeyeceği yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

Deve çobanlığı yaptığı dönemlerde ayrıca okuma yazmaya da merak duyan Ömer Bin Hattab yine bu dönemlerde okuma yazmayı kısa sürede öğrenmiş ve bunun hemen akabinde ise Arap edebiyatı ve şiiriyle ilgilenmeye başlamıştır. Ergenlik dönemlerinde ise güreş sporu ve at biniciliği sporuna merak salmış ve bu sporları da kısa sürede öğrenmiştir. Aynı zamanda uzun boyu ve güçlü fiziksel yapısıyla Mekke’nin en korkulu insanlarından biri olarak tanınan Ömer Bin Hattab aynı zamanda gençlik dönemleri boyunca birçok Mekke güreşçisini yenmeyi başarmış ve bu sayede başta kendi kabilesi olmak üzere diğer birçok Mekke kabileleri tarafından övgüye mazhar olmuştur. Aynı zamanda çok iyi bir hatip olan Ömer Bin Hattab kabileler arasında çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen anlaşmazlıklarda hakemlik görevinde bulunmuş ve bu sayede aralarında anlaşmazlıklar yaşayan kabileler arasında arabuluculuk görevinde bulunmuştur.

Ömer Bin Hattab’ın Müslüman Oluşu

Ömer Bin Hattab’ın gençlik dönemlerinde özellikle hazreti Muhammed’in önderliğinde Arap yarımadasında islam dini hızla yayılmaktaydı. Bu durum özellikle başta Ömer Bin Hattab’ın mensup olduğu kabileyi olmak üzere diğer birçok önde gelen kabileleri oldukça rahatsız etmekteydi. Bunun üzerine Ömer Bin Hattab’ın mensup olduğu kabile de olmak üzere diğer birçok putperest kabileler toplanarak aralarında en cesur ve gözü pek kişiyi seçerek hazreti Muhammed’i öldürmek için görevlendirdiler.

Seçtikleri kişi Ömer Bin Hattab’tan başkası değildir. Çünkü Mekke topraklarında ondan daha cesur bir insan bulunmamaktaydı. Verilen görevi hemen kabul eden Ömer Bin Hattab hazreti Muhammed’i öldürmek için hemen yola koyuldu. Ömer Bin Hattab’ın sert yürüyüşünü gören bir sahabe durumu hemen anlayarak Ömer Bin Hattab durdurabilmek amacıyla ona ilk önce kız kardeşinin durumunu düzelmesi yönünde uyarılar yaptı. Bunun üzerine daha da hiddetlenen Ömer Bin Hattab Hazreti Muhammed’in evinin yolunun istikametini değiştirerek kız kardeşinin evinin yolunu tutmuştur. Kız kardeşinin evinin bahçesine geldiğinde ise henüz kapıyı çalmadan önce içeriden yüksek bir sesle Kuran-ı Kerim okuyan kız kardeşi bu hareketi sayesinde Ömer Bin Hattab’ın Kuran’dan etkilenmesine vesile olmuştur.

Okunan Kuran ayetlerinden oldukça etkilenen Ömer Bin Hattab kapıyı çaldığından artık hiddetinden eser kalmamıştır. Kız kardeşinin kapıyı açmasıyla içeri giren Ömer Bin Hattab kız kardeşinin evinde bir müddet daha Kuran dinledikten sonra oracıkta müslüman olmuştur.

Ömer Bin Hattab’ın Halifelik Dönemleri

Müslüman olduktan sonra İslam dünyasına birçok önemli katkılar yapan Ömer Bin Hattab aynı zamanda islam dinini seçmesiyle birlikte Hz.Muhammed’in de yakın korumalarından biri haline gelmiş ve birçok olaylar peygamberi bizzat yakından korumuştur. Bu ve birçok davranışı sayesinde başta Hz.Muhammed olmak üzere tüm sahabilerin gönlünde apayrı bir konuma sahip olmuştur. Ömer Bin Hattab aynı zamanda çeşitli savaşlarda gösterdiği üstün kahramanlıkları sayesinde de peygamberin üstün sevgisini kazanmıştır.

Korkusuz karakteri sayesinde de düşman kuvvetlerine korku salmıştır. Ömer Bin Hattab’ın halifeliğinden hemen öncesinde halifelik görevini hz. Ebubekir yürütmekteydi. Ancak ağır bir hastalığa yakalanan hz. Ebubekir görevi Ömer Bin Hattab’a devretmiştir. Oldukça başarılı bir halifelik dönemi geçiren Ömer Bin Hattab görev yaptığı dönemler boyunca ilk olarak Bizans Devleti ile Halep, Yamuk, Ecnadin, Demir köprü, Dathin ve Firaz savaşları ile Mısır, Lübnan, Suriye ve Mısır’ı ele geçirmiştir. Ömer Bin Hattab aynı zamanda dönemin güçlü devletlerinden olan Sasaniler Devleti ile de Kadisiye, Nihavent ve Köprü savaşları yaparak Irak’ın tamamını ve İran’ın ise önemli bir kısmını ele geçirmiştir.

Bununla birlikte halifelik görevinde bulunduğu dönem boyunca özellikle adalet mekanizmasını prensip haline getirmiş ve tüm devlet memurları ve valileri bizzat ve düzenli olarak denetlemiştir. Görevini iyi yapamayan veya halka zulmeden vali ve memurların görevlerine ise hemen son vermiştir. Bununla birlikte yönetimde bulunduğu süreler boyunca devlet hazinesinden bir kuruş dahi almamış ve aylık olarak sadece 16 ila 20 dirhem arasında bir maaşla geçinmeye çalışmıştır. Ömer Bin Hattab halife olmasına rağmen gayet sade giyinir ve aile fertlerinin de sade giyinmesi konusunda uyarmıştır.

Ömer Bin Hattab’ın Suikaste Uğraması Ve Şehid Edilmesi

Her zamanki gibi mescitte sahabelere sabah namazını kıldıran halife Ömer Bin Hattab yine bir sabah mescitte sabah namazını kıldırdığı bir sırada cemaate karışan ve adının da Ebu Lülü’e olduğu bir ateşperest tarafından sırtından hançerlenerek şehid edilmiştir. Sırtına aldığı hançer darbelerine 3 gün dayanabilen Ömer Bin Hattab şehit olmadan önce sahabelere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunmuştur. Ömer Bin Hattab’ı hançerleyen Ebu Lülü adındaki ateşperest ise daha fazla dayanamayarak intihar etmiştir. Halife Ömer Bin Hattab’ın vefatından sonra halifelik görevine Osman Bin Affan getirilmiştir.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir