Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Kubaşık Öğrenme nedir?

Kubaşık öğrenme yani işbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin sınıf içinde küçük karma kümeler oluşturarak, ortak bir amaç doğrultusunda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, genelde küme başarısının(küme çalışmalarının) değişik şekillerde ödüllendirildiği bir öğrenme yaklaşımıdır.
Kubaşık öğrenme, özellikle ilk ve orta öğretim düzeylerinde, öğrencilerin akademik başarıları ile diğer duyuşsal, toplumsal davranışları ve kazanımları üzerindeki araştırmalarla belirlenen olumlu etkileri, kubaşık öğrenmeye olan ilgiyi artırmaktadır. Sınavlarda ( Ales,Vize, Final, Bütünleme, Yazılı yoklama, Sözlü yoklama) başarıyı artırır.

Kubaşık öğrenmede amaç her öğrenci için önemli olarak algılanır. Farklı yetenekleri, gereksinimleri, öğrenme biçimleri olan öğrencilere göre kümeler oluşturulur ve bu öğrenciler bu kümelerde çalışırlar. Kümeyle dersin amacına ulaşma beklentisi ve çabası ortak özelliklerin başında gelir.

Her öğrenciden, diğer öğrencilerle olumlu etkileşimleri beklenir. Araç-gereç, düşünceler ve etkinlikler paylaşılır. Küme üyeleri konunun bir parçasından sorumludur ve konusuyla ilgili olarak kümesine katkıda bulunur. Diğer öğrenciler, destek, yardım ve pekiştirmede temel kaynak olarak kabul edilir.

Değerlendirmelerde, grup üyelerinin grup çalışmalarına katkıları esas alınır. Gruplar başarı düzeylerine göre birbirleriyle karşılaştırılır.
Bireysel olarak öğrencilerin birbirleriyle karşılaştırılması yapılmaz

 

Düzey Kümeleri neden oluşturulur?

Eğitim bilimci Nevi C.’nin seviye gruplarının oluşturulmasına ilişkin ileri sürdüğü nedenler kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1-Düzey kümeleri uygulamasının devam etmesi, bir gelenekten kaynaklanmamaktadır. Benzeşik kümelerde öğretim daha kolaydır.
2-Her birey kendiliğinden her şeyi öğrenemeyeceği için gruplama kaçınılmazdır. Bu durum, bazı öğrencileri dördüncü, bazılarını birinci sınıfa yerleştirmek kadar yalın ve gerçek bir olgudur.
3-Bütün farklılıklar okullar tarafından yaratılmaz. Farklılıkların çoğu kalıtsaldır. Ayrıca öğrencilerin ilgi, tutum ve yeteneklerinin aynı olamayacağı ve büyük bir çeşitlilik gösterdiği bir gerçektir. Öğrencinin sosyoekonomik statüsü farklılıklara neden olabilir. Ancak bu farklılıkların yaratıcısı okul olmadığından, okullar öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre gruplandırmalıdır.

Eğitim bilimci Nevi’nin yukarıda ileri sürdüğü görüşleri, düzey kümelerinin oluşturulması, psikologların öğrencilerin zihinsel yetenekleri, motivasyonları, ilgi ve istekleri, tutumları arsındaki farklılıkları tanımlamaları doğrultusunda doğru, uygun ve aynı zamanda mantıklı bir uygulama olarak görülmektedir.

Seviye Grupları-Düzey Kümeleri Nedir?

İlköğretim ve orta öğretim kademelerinde eğitim veren okullarda seviye grupları, değişik uygulamalarla kullanılmaktadır. Bu uygulama birçok ülkenin eğitim veren kurumlarında da vardır. Ülkemizde de eğitim sistemimizde kullanılan düzey kümeleri, MEB ilköğretim programında da önerilen bir yöntemdir. İlköğretim programında özellikle Matematik ve Türkçe gibi ifade ve beceri derslerinde düzey kümelerinin oluşturulması istenmektedir.

Ortaöğretim aşamasında Anadolu liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve mesleki liseler gibi uygulamalar da okullara göre düzey kümesi uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir.
Düzey kümesi ya da seviye grupları; öğrencileri, akademik başarı ve diğer yetenekleri açısından benzeşik(homojen) kümelerde toplayarak, öğrenme-öğretme etkinliklerini bu kümelere göre düzenleme uygulamasıdır şeklinde tanımlanabilir.

Düzey kümelerinde yöntem, uygulama, plan, program, biçim olup olmadığı konusunda bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bunun temle nedeni farklı düzey kümeleri uygulamalarının bulunması ve uygulama biçimlerinin değişik olmasıdır.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir