Mutluluk kanseri gerçekten önler mi?

Mutluluk kanseri gerçekten önler mi?

Mutluluk kanseri gerçekten önler mi?

Soru:Sosyal medyada devamlı dolaşan kanserli hücreye mutluluk hormonun inanılmaz etkisi diye bir video var. Bu videonun gerçeklik payı nedir? hücreleri nedir? Ne tür durumlarda çoğalıp azalır?

Cevap: Kaç gündür o videonun asıl kaynağını bulmaya çalışıyorum, henüz ulaşamadım. Ne Facebook sayfalarında ne de YouTube’da kaynak gösterilmiş. Videonun Türkçe edisyonunu yapan kişinin pek profesyonel biri olacağına daha ilk izlemede ihtimal vermedim çünkü “seratonin” diye bir şey yok, serotonin diye bir hormon var.

T hücreleri bağışıklık sisteminin en çok bulunan hücre grubudur desem yanlış olmaz sanıyorum. Hücresel bağışıklık diye sınıflanabilecek geniş bir fizyolojik başlık altında çeşitli görevleri yerine getiren önemli bir hücre tipidir. B hücrelerle birlikte bağışıklığın ana gövdesini oluşturan bir lenfosit hücre tipidir. Tümör hücreleri ile mücadele etmek de bu görevlerden biridir. T hücreleri vücudun ihtiyaçları dahilinde sayıları çoğaltabilir, azaltabilir, gereken yerlerde kümeleșebilir. Bazı başarılı bazen başarısız olabilirler, nedenlerini genel olarak detaylarıyla bilemiyoruz. Çoğalmalarının kontrolü makrofaj denen başka bir hücre tipinin vücuda yabancı unsurları veya tümörleșmekte olan hücreleri sindirip artık antijen yapılarını T hücrelerine sunmasıyla sağlanır. Sunulan antijene göre T hücreler adeta bağışıklığın maestro görevini üstlenip yanıt oluşturulmasını sağlarlar.

Serotonin ve T hücreleri arasında doğrudan bir ilişki saptanmış değil, bu konuda farklı bir bilgisi olan varsa beni de aydınlatırsa çok sevinirim. İkincisi daha çok T hücre demek daha iyi savunma demek değildir her zaman. Çoğunlukla sağlık sorunları T hücre yetmezliğinden kaynaklanmaz. Bu yanlış bir yaklaşım. Üçüncüsü, apayrı bir konu ama serotonin=mutluluk da demek tam doğru olmaz, mutluluk bir zihinsel yanıt durumudur, serotoninle birinci derecede ilgili olsa da uyaran-yanıt düzeyinde, denklik yaratabilecek düzeyde basit olmadığını biliyoruz mutluluk konusunun.

Diğer yandan onkolojik tedavi süreçleri ile genel psikiyatrik durum arasında birçok kanser tipi için anlamlı ilişkiler saptanmış zaten. Duygudurumun olumlu olmadığı zamanlarda, uzun süreli stres yaşayanlarda bağışıklık fonksiyonlarının normalden daha zayıf olduğu da bir gerçek. Serotonin ile tedavi başarısı ilişkisinde ise hem pozitif hem negatif yönlü ilişkiye işaret eden çalışmalar var ve sanıyorum kesin bir konsensüs yok, yani videonun Türkçe edisyonunda verilen “mutluluk kanseri önler” mesajını oldukça spekülatif buluyorum.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir