Makro Ekonomi Nedir? Hangi Veriler Takip Edilir?

Makro Ekonomi Nedir? Hangi Veriler Takip Edilir?

Makro Ekonomi Nedir? Hangi Veriler Takip Edilir?

Makro ekonomi biliminde piyasadaki belirli ürünlerin fiyatları incelenmez. Makro ekonomi; tarım ürünleri piyasası, sağlık hizmetleri piyasası, otomobil piyasası gibi konuları bir bütün olarak ele alır. Mikro ekonomi biliminden farklı olarak makro ekonomi, ekonomiyi bir bütün olarak kabul ederek, makro denge çözümleri üzerinde çalışmaktadır. Makro ekonomide, iktisadi büyüklükler arasındaki ilişki açıklanılmaya çalışılmaktadır. Makro ekonomi ile ilgili elde edilen veriler, ekonomideki değişiklikler hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

Mikro ekonomi tüketicileri piyasayı ve tedarikçileri incelerken, makro ekonomi biliminde dünya ve ülkenin ekonomik durumu genel olarak ele alınmaktadır. Hükümet borçlanması, ekonomik büyüme, ülkenin genel parasal ve mali politikalar, enflasyon ve işsizliğin nedenleri, ekonomik büyüme farklılıklarının nedenleri, uluslararası ticaret ve küreselleşme makro ekonominin genel olarak inceleme konularını oluşturmaktadır.

Makro Ekonomi Nedir?

Ülke ve dünya ekonomisini ilgilendiren, inceleyen iktisat bilimine makro ekonomi adı verilmektedir. Makro ekonomi ülkedeki işsizlik oranını, işsizliğin nedenlerini, diğer ülkelerle olan ekonomik politikaları, yıllık enflasyon nedenlerini, hükümet sermayesini, kamu dengesi ve istihdam gibi genel konuları incelemektedir.

Ülke Ekonomisini Etkileyen Makro Ekonomik Veriler

Makro ekonomi çevresinde elde edilen veriler, ülke ekonomisini etkilemektedir. Makro ekonomi kapsamında ülke ekonomisini ve vatandaşları en çok etkileyen etmenlerden ilki enflasyondur. Enflasyon, vatandaşın mal ve hizmete olan ihtiyacının karşılanmamasıdır. Ülkede üretim miktarından fazla, tüketim meydana geldiğinde ürün fiyatları artış gösterir. Ürün fiyatlarının normalin üstüne yükselmesi enflasyona neden olur. Enflasyon üretim verimini düşürerek, üretimin azalmasına neden olur.

Eğer enflasyon oranı aşağı düşerse ticari ve mali sektörde durgunluk oluşur. Enflasyon oranı bir ülkede normal seviyede olduğunda ekonomik büyümeyi olumlu destekler. Cari işlemler ve ödemeler dengesi, makro ekonominin inceleme alanıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde cari işlem açığının artması, ekonomik büyümenin artışına işarettir. Cari açığın artması da devletin giderek dış ülkelere borçlandığının göstergesidir. Bu durumda enflasyon artıcı bir unsurdur.

İşsizlik Makro Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

İşsizlik, çalışmak istediği halde iş bulamayan kişilerin ülkede sayısının artmasıdır. İşsizlik, sanayi devriminden sonra insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması ile ortaya çıkmaya başlamıştır. İşsizliğin bir diğer sebebi de kişilerin eğitimini aldığı sektörde iş bulmaması, kendi sektörünün dışında çalışmak istememesi ile de meydana gelir.

Bir ülkede işsizlik oranı arttığında, hane halkı daha az gelirle geçinmek zorunda kalır. Bu nedenle ülke genelinde tüketim azalır. Tüketimin azalması, üretici firmaların üretimi azaltması, üretimde yavaşlama buna bağlı olarak da firmaların personel azaltmasına neden olur. Ülkede iş gücünün artması, işsizliğin azalması ekonomik büyümeyi de olumlu etkiler. İşsizlik oranının büyük olması, ülke para biriminin değer kazanmasına, işsizlik oranının artması ise ülke para biriminin değerinin düşmesine yol açmaktadır.

Faiz Oranlarının Makro Ekonomi Açısından Önemi

Döviz fiyatlarını etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi de faiz oranlarıdır. Faizi, genel olarak paranın kirası olarak tanımlanabilir. Faiz oranlarında meydana gelen farklar, döviz kurlarında da dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu nedenle faiz oranları yüksek olan bir ülkede, para biriminin değeri düşmektedir.

Faiz oranlarının yüksek olması devletin dış ülkelere olan borçlarını daha yüksek fiyatlara ödemesine neden olmaktadır. Bu da ülke bütçesi açısından dengesizliğe yol açar. Faiz oranlarının makro ekonomi açısından bir diğer önemi ise sermaye girişlerini etkilemesidir. Sermaye girişleri, faiz oranları yüksek olduğunda ülkeye gelen yabancı sermayenin miktarını doğrudan etkilemektedir. Yurt dışı faiz oranları yüksekse, o kadar çok yabancı sermayeyi ülkenize çekebilirsiniz.


3 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir