Karbon Salınımında Artış Kötüye Gidiyor

Karbon Salınımında Artış Kötüye Gidiyor

Karbon Salınımında Artış Kötüye Gidiyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon çağrısı ile 23 Eylül’de New York’ta 150 ülke temsilcisinin katılımıyla toplanan bir günlük İklim Zirvesi gene Dünya’nın geleceği ile ilgili bazı ümitleri yeşertmiş olarak coşkulu gösterilere yol açtı. 166 ülkede 2000’i aşkın gösterilerin en büyüğü 310.000 kişinin katıldığı açıklanan New York’taki yürüyüştü. Bunlarla ilgili haberler Türkiye’de en kapsamlı olarak Açık Radyo’da yer aldı.
Barack Obama, David Cameron ve diğer devlet ve hükumet başkanlarının konuşmaları belki bazı vatandaşlarca iyimser yorumlansa da son gelen veriler gidişatın hiç de öyle olmadığı yönünde. En üst düzey devlet yöneticilerinin konuşmaları ve verilen sözlere karşın, gerçek durum küresel ısınmanın tahminlerin üst düzeyinde seyrettiğini gösteriyor.
Bir hayal kırıklığı ile sona eren 2009 BM Kopenhag İklim Değişikliği Konferansı’ndan sonra 100’ü aşkın devlet karbon salınımları ile ilgili eylem planları açıklamıştı. Son yıllarda Dünya genelinde kömürden doğalgaza doğru olan bir dönüşümün daha az sera gazları salınımına yol açması gerekir. Güneş panellerinin fiyatları ucuzlamakta ve kullanımı yaygınlaşmakta. Rüzgar santralları ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla artan miktarlarda kullanıma girmesine karşın gene de rakamlar bütün bunların yeteriz kaldığını gösteriyor.

Konunun başta gelen bilimsel yayınlarından Nature Climate Change dergisinde 21 Eylül’de yayımlanan bir makaleden alınan grafik yanda görülmekte. Makalenin yazarlarından İngiltere East Anglia Üniversitesi’nden Corinne Le Quéré ‘e göre, fosil yakıtlardan ve çimento üretiminden kaynaklanan küresel karbon salınımları 2019 yılında %2,3 arttı. Bu yıl rakamın %2,5 olacağı ve önümüzdeki 5 yıl boyunca pek değişmeyeceği tahmin edilmekte.
Makaledeki grafiğin yansıttığı karamsar tabloda bugünkü durum ve ileriye dönük muhtemel projeksiyonlar verilmekte. Modeller kullanarak ortaya çıkacak salınıma göre gelecekteki sıcaklık artışı hesaplanmakta. Bilimciler tipik olarak dört değişik senaryo ortaya koymaktalar. Tüm devletlerin acil önlemler uygulamasını gösteren yeşil senaryoya göre yüzyıl sonunda sıcaklık artışı 0,9 Co ile 2,3 Co dereceler arasında olacak. Buna karşılık hiçbir önlem alınmayıp bugünkü durumun aynen devam etmesi, sıcaklık arışını 5,4 Co dereceye kadar çıkaracak. Son 8-10 yıldaki salınımlar maalesef en kötü senaryo ile uyumlu görünüyor.
Le Quéré, alınacak önlemlerle hala 2100 yılındaki sıcaklık artışını 2 Co altında tutmanın mümkün olduğunu söylüyor. Uluslararası anlayışa göre, üstünün felaketlere neden olacağı tahmin edilen 2 Co sınırını tutturmanın yolu, devletlerin karbon salınımlarını sert ve zorlayıcı önlemlere başvurmaları ile mümkün olabilecek. Ancak birçok devlet önderi kısa dönemde ekonomiye olumsuz etkilerinden dolayı bu önlemlere pek yanaşmıyorlar.
Yeni ve karbon üretmeyen enerji teknolojileri yanında, karbonu atmosfere çıkmadan veya atmosferden toplayıp zaptederek depolara hapsetmenin (carbon capture and storage) teknolojik yolları da çok yarar sağlayacaktır.

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir