İslamda Hayız ve Nifaz (Adet Görme ve Lohusalık)

İslamda Hayız ve Nifaz (Adet Görme ve Lohusalık)

İslamda Hayız ve Nifaz (Adet Görme ve Lohusalık)

Hayız, erginlik çağına giren ve kan çıkmasına sebep olacak hastalıklardan salim olan kadının rahminden çoğu zaman aybaşlarında akan kandır.

Kanın rengi siyah, sarı, bulanık, yeşil olsa da hayız kanı sayılır. Beyaz renk kan hükmünde değildir. Kadınlar gebe kaldığı zamandan itibaren âdet görmezler. Doğurduktan soma lohusalık devrine girerler.

Nifas, lohusalık kanı, geceler ile beraber üç gün (72) saat. Vasati müddeti beş gün (120) saat. Çoğu on gün (240) saattir.

Kadınların hayızdan (âdet görmeden) pâk oldukları zamana (Tuhur – temizlenme) denir ki, asgarî müddeti on- beş gün olup azamî müddeti için bilinen bir had yoktur. Yani bir kadın ömrünün sonuna kadar tahir olabilir. Buna (hayızdan kesilmiş) denilmektedir.

Lohusalığın asgarî zamanı için maruf bir maddi olmayıp azami müddeti doğum zamanından başlayarak nihayet kırk gün kadar olabilir. İkiz doğuran kadının lohusalık günleri ilk doğan cocuğun, doğduğu andan itibaren sayi’ lir.

Hayız ve nifas halinde olanlar namaz kılamaz, oruç tutamazlaru. Onların vakit namazları sakıt olursa da oruçlarını temizlendikten sonra Ramazan ayının haricinde günü gününe tutarak kaza etmeleri lâzım gelir.

Rahimden olmayarak bir damardan olup gelen ve hayız ve nifas kanı gibi fena bir kokusu olmayan kana (istihaza kanı) denir.

İstihaza kanı guslü icap etmeyip namaz ve oruca da mâni değildir. İstihaze halinde bulunanlar yani özür sahibi sayıldıkları cihetle her vakit namazı için abdest almaları icap eder.

Az olsun çok olsun hayız müddetinin arasına giren (Tuhur – Paklanma) hayızdan sayılır. Meselâ asgari müddet olan üç günün birinci ve üçüncü günlerinde kan akıp ikinci gününde çıkmasa tuhur vuku bulan ikinci gün dahi birinci ve üçüncü günler gibi hayız günü sayılır.

Azamî müddet olan on günün birinci ve ikinci günleri ile dokuzuncu ve onuncu günlerinde kan akıp oradaki günlerde çıkması onlar dahi hayız günlerinden addolunur.

Dokuz yaşından aşağı olan kız çocuklarından ve hamile olan kadınlardan doğuruncaya kadar gelen kan asgarî hayız müddeti olan üç günden noksan ve azamî hayız müddeti olan on gün ile azami nifas müddeti olan kırk günden ziyade zamanlarda çıkan kana (istihaza) denir.

Hayız halinde olan kadından çıkıpta bilinen adetinden ve azamî hayız müddeti olan on günden ziyade akan kan dahi istihazadır.

Meselâ bir kadının hayızda bilinen âdetinin zamanı altı gün olduğu halde kendinden kan akarak âdeti olan altı günü geçip meselâ on üç gün uzarsa âdeti olan altı gün hayız ve kalan yedi gün istihaza sayıldığı gibi nifasta âdeti meselâ otuz gün olan bir kadından çıkacak olan kan âdetinden ziyade ve azamî nifas müddeti olan kırk günü geçerse ve feraza kırk yedi gün uzarsa âdeti olan otuz gün nifas günleri sayılıp baki on yedi gün istihaza günleri sayılır.

Ancak kendinden mütemadiyen istihaza kanı gelmekte iken baliğa olup henüz hayız görmeye başlayan kadının her ayda on günü hayız ve bakisi istihaza itibar olunur. Bu suretle birinci defa doğuran kadının nifas günleri kırk gün olup bakisi istihazadan sayılır.

 

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir