İslam’a Göre Dinin Kaynağı

İslam’a Göre Dinin Kaynağı

İslam’a Göre Dinin Kaynağı

İslam’a göre dinin kaynağı ilahidir. Bazı din sosyologlarının ileri sürdükleri gibi, din, korkudan veya ruhlara tapınmaktan doğmamıştır. Tam aksine, din duygusu doğuştan vardır. 

İnsan yaratılışında bulunan bu duygunun etkisiyle aklını kullanarak, tabiattaki çeşitli delillerin de yardımıyla, Yaratanını bulur ve bulmalıdır.

Hatta Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in Allah’ın varlığını önce yıldızlara, sonra Ay’a, daha sonra da Güneş’e bakarak bulduğunu haber vermektedir.

Bu durumda, Allah’ın bize bildirdiğine göre, insanlığın ilk dini, Allah’a dayanan TEVHİD dinidir.

Din sosyologları ve araştırmacıları tarafından ileri sürülen görüşler doğru olamayacağına göre, bu inançlar ve dinler nasıl doğmuştur? Bunların sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

a)Başlangıçta tek Allah inancına dayanan din, zamanla bozulmuştur. Bilgisiz kalan insanlar ilahi kaynaklı dinlerini unutarak batıl inançlara  saplanmışlardır.

  1. b) Gökteki yıldızların, kayıp, yer değiştirmelerinden etkilenen insanlar gitgide onlarda, ilahi bir güç görmeye başlamışlardır.
  2. c) Çok sevilen ve yararlıkları görülen devlet büyükleri, krallar, büyük komutanlar, kutsallaştırılmış ve bunlara tapılmaya başlanmıştır.
  3. d) Aslından tek Allah inancı gizli de olsa, insanlar arasında devam etmiştir. Ne var ki insanlar, Allah ile kendileri arasında aracılık etsin diye ruhlara, Ay’a, Güneş’e ve kutsal gördükleri bazı varlık ve eşyaya, ya da bunların timsallerine tapınır olmuşlardır.

Nitekim İslam öncesi Araplar, çeşitli putlara tapıyorlardı. Ama tek Allah inançları da vardı. Tapındıkları şeyleri aracı olarak kullanıyorlardı.

Bütün bu ilkel dinler, görülüyor ki, Allah tarafından gönderilen Tevhid dininin zaman la çeşitli sebeplerle bozulması ve insanların gerçek dinden uzaklaşması sonunda ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu dinlere çeşitli insanlar ve toplumlar tarafından değişik şekiller kazandırılmıştır. Bunlara “batıl dinler” denir.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir