İslam Dini Açısından Dinin Gelişmesi

İslam Dini Açısından Dinin Gelişmesi

İslam Dini Açısından Dinin Gelişmesi

İslam dinine göre insanların ilk dini, tek Allah inancına dayanan “Tevhid” dinidir. Yüce Allah ilk defa Hz. Adem’i yarattı. Sonra da ona Havva adında bir eş verdi. Hz. Adem ve Havva uzun seneler yaşadılar. Birçok çocuk e torun sahibi oldular. İlk insanların hayatları boyunca Allah’a inanmalarını, O’nun emir ve yasaklarına uyarak düzenli ve ahlaklı bir hayat sürmelerini sağlamak için, Allah, Hz. Adem’i onlara peygamber olarak seçmiştir.

Hz. Adem Allah’ın dini hükümlerini çocuklarına ve torunlarına öğretmeğe ve onları doğru yola davet etmeğe başladı. İlk insanlardan, Hz. Adem’e inananlar olduğu gibi inanmayanlar da vardı. Hz. Adem öldükten sonra da Allah inancı devam etti.

Seneler geçtikçe insanların sayısı çoğaldığı gibi, inanan ve inanmayanların da sayısı çoğaldı. İnanmayanlar hem Allah’a inanmıyorlar; hem de Allah’ın yarattığı bazı tabiat olaylarından korkuyorlardı. Özellikle gök gürültüsü, şimşek, şiddetli yağmur, depremler, ilk insanları en çok korkutan olaylardandı. Zamanla bu olaylarda, kendilerini tehdit eden bir güç bulunduğuna inanmaya başladılar. Bu güce karşı korunmak için başka tanrılar aradılar.

Gerçekte her tabiat olayını yaratan Allah’tan başka tanrı yoktur. Fakat ilk insanlar bunu düşünemiyorlar; olayların güneşin, yıldızların veya ateş gibi diğer bazı varlıkların etkisiyle meydana geldiğini zannediyorlardı. Bu yanlış inançla güneşi, ayı, yıldızları veya      ateşi tanrı zannedip onlara tapmağa başladılar.

İlk insanların bu yanlış inançlara sapmalarının bir sebebi daha vardır. İnsan, yaratılışı yönünden kendisinden güçlü varlıklara sığınma özelliği bulunan bir varlıktır. İnsan, aklını kullanmadığı zaman, kendisinde bulunan bu özellik,

onun başka varlıkları tanrı sanmasına sebep olur. İşte, ilk insanlar da akıllarını kullanmadıkları için kendilerinden güçlü gördükleri varlıkları tanrı sanıp, onlara ibadet etmişlerdir. Böylece bizim bâtıl dediğimiz dinler ortaya çıkmıştır.

Yüce Allah Hz. Adem’den başlayarak insanları doğru yola getirmek için Peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Her Peygamberin getirdiği dinde, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak” konuları aynıdır. Peygamberlerin getirdiği dinlerdeki değişiklik ve gelişme dini hükümlerle olmuştur.

Zamanın değişmesiyle, insanların ihtiyaçları, bilgi ve görgüleri değişmiştir. Bu değişen ihtiyaçları çözümlemek için Peygamberlere indirilen kitaplar, yukarıda sayılan inanç konuları dışında, değişik hükümlerle gelişmiştir. Gelişme ve değişme dinlerin aslında değil; ilmi, sosyal ve ahlaki alanlarda olmuştur.

İlmi, sosyal ve ahlaki alanlardaki bu gelişmeler İslam dininin mukaddes kitabı olan Kur’an-ı Kerim’le son bulmuştur. Yüce Allah İslam dinini, kıyamete kadar gelecek insanlara ve bunların mizaçlarına, ihtiyaçlarına uygun gelecek prensiplerle donatmıştır. İslam dininden sonra yeni bir din gelmeyeceği gibi, yeni bir peygamber de gelmeyecektir.

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir