Eyüp Sultan Camii’nin Bilinmeyen Özellikleri

Eyüp Sultan Camii’nin Bilinmeyen Özellikleri

Eyüp Sultan Camii’nin Bilinmeyen Özellikleri

Eyüp Sultan Camii’nin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu kuruluş tarihinden yıkılış tarihine kadar çok sayıda tarihi camiiler inşa etmiştir. Özellikle İstanbul’da çok sayıda camii inşa etmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun İstanbul’da inşa ettiği camilerden biri de hiç şüphesiz Eyüp Sultan camiidir. Birçok özellikleri sayesinde diğer birçok Osmanlı eserlerinden farklı olan Eyüp Sultan Camii özellikle bahçesinde bulundurduğu çok sayıda kabirleri sayesinde İstanbul’un en ünlü camilerinden biri haline gelmiştir.

İstanbul ilinin Eyüp semtinde yer alan Eyüp Sultan camisi yine olağanüstü mimarisi sayesinde yerli ve yabancı turistleri kendisine adeta hayran bırakmaktadır. Diğer birçok Osmanlı mimarilerinden farklı olarak dikdörtgen biçimde inşa edilen Eyüp Sultan camisi çıkıntılı bir mihraba sahip olmakta ve mihrabın alt kısmında renkli sütunlarla donatılmış büyük bir merkez kubbeye sahiptir.

Kubbenin tam ortasında ise Eyüp Sultan türbesi ve türbenin hemen alt kısmında ise çok eski dönemlere ait olan büyük bir çınar ağacı yer almaktadır. İstanbul’un fethinden sonra bir çok defa tamirat gören Eyüp Sultan camii özellikle de dış minarelerinin boyları bu dönemlerde oldukça kısaydı. Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethetmesinden uzunca bir süre sonrasında dönemin en ünlü mimarları tarafından dış minarelerin boyları uzatılmıştır.

Dış minarelerin boylarının uzatılmasından bir müddet sonrasında ise caminin bahçesinde yer alan çınar ağacının çevresinde kısmet çeşmeleri adı verilen dört adet tarihi çeşmeler yapılmıştır. Dış avlusunun 2 adet kapısının olduğu Eyüp Sultan camisi iç avlusu 12 adet sütuna ve 13 kubbeye sahiptir. Bununla birlikte avlunun hemen orta kısmında ise büyük ve oldukça görkemli bir görüntüye sahip olan bir şadırvan yer almaktadır. Eyüp Sultan hazretlerine ait olan türbe ise sekiz köşeli olup tek kubbeye sahip olmaktadır. Ayrıca türbenin hemen sol bölmesinde nakşi saadet kısmı sağ bölmesinde ise orta büyüklükte bir sebil yer almaktadır.

Eyüp Sultan camisinin önemli özelliklerinden biri de minberinin mermerden inşa edilmiş olmasıdır. Cemaatin namaz kıldığı kısmında ise toplamda 6 sütuna ve 7 kubbeye sahip büyük bir revan yer almaktadır. Eyüp Sultan camisinin özelliklerinden bir tanesi de bahçesinde tarihin önemli isimlerine ait olan çok sayıda kabrin yer almasıdır.

Eyüp Sultan Camii’nin Bahçesinde Yer Alan Kabirler Kimlere Aittir?

Bahçesinde çok sayıda kabrin yer aldığı Eyüp Sultan camii bu özelliğiyle de İstanbul’un en önemli camileri arasında ilk sırada yer almıştır. Eyüp Sultan camisinin bahçesindeki kabirlerde Türkiye tarihinin önemli şahsiyetleri yatmaktadır. Buradaki kabirlerde Fevzi Çakmak, Necip Fazıl, Mehmet Paşa, Ferhat Paşa, Siyavur Paşa, Ahmet Haşim, Beşir Fuat, Ziya Osman Saba ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başarılı hükümdarlarından olan Sokullu Mehmet Paşa gibi önemli şahsiyetler yatmaktadır.

Eyüp Sultan Camii’nin Bilinmeyen Özellikleri Nelerdir?

Yukarıda belirtildiği üzere birçok özelliği sayesinde diğer birçok Osmanlı yapılarından oldukça farklı olan Eyüp Sultan camisinin bilinmeyen yanları da bulunmaktadır. Eyüp Sultan camisinin pek bilinmeyen özelliklerinden biri de şudur. Osmanlı İmparatorluğu’nun başarılı padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve kendisinden sonra gelen diğer birçok padişahların Eyüp Sultan camisinde kılıç kuşanmış olmalarıdır. Bu güzel adeti ilk kez Fatih Sultan Mehmet Han başlatmış ve ilk kılıç kuşatmasını ise dönemin gönül sultanlarından biri olan ve İstanbul’un alınmasında büyük katkıları bulunan Akşemseddin hazretlerinin tarafından almıştır.

Diğer padişahlar ise Sinan Paşa köşkünden deniz yoluyla İstanbul Bostanlı İskelesine gelerek Eyüp Sultan camisinde iki rekat namaz kıldıktan sonra dönemin şeyhülislamı tarafından kılıç kuşanırlardı. Bununla birlikte Eyüp Sultan camiisinin pek bilinmeyen özelliklerinden biri de caminin dış kısmındaki bölümde büyük bir sebilin yer alması ve buradan bayram ve özel günlerde halka şerbetlerin dağıtılması özelliğidir.

Eyüp Sultan Camii’nin Etrafında Yer Alan İmare Kim Tarafından Yaptırılmıştır?

Eyüp Sultan camisinin pek bilinmeyen özelliklerinden biri de etrafında yer alan bir imarenin varlığıdır. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından hizmete koyulan yine Fatih Sultan Mehmet Han’ın emriyle bu imarette çeşitli yemekler pişirilip fakir insanlara günde 2 defa olmak kaydıyla dağıtılmıştır.

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir