AÖF Sosyal Psikoloji 1 Vize Notları

AÖF Sosyal Psikoloji 1 Vize Notları

AÖF Sosyal Psikoloji 1 Vize Notları

Sosyal kimlik yaklaşımı; Henri Taijfel

Sosyal kimlik; grup üyeliklerinden elde edilir.

Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri kaç grupta incelenir? -2 Grupta, deneyseller ve deneysel olmayanlar.

İnsanları ortak özelliklerine göre sınıflandırma ; Sosyal sınıflandırma.

Kalıp Yargı; Siyasette çok duyarsınız ”bir kalıp yargılar” lafını. Bunun anlamı bir sosyal sınıfın sahip tüm üyelerinin sahip olduğu yargı anlamındadır.

McDougall; sosyal psikolojinin temelini içgüdüye dayandırır. (Bu soru sık çıkıyor)

Deneysel yönteme ağırlık veren kişi; Tripllet. (Bu soru her sene çıkıyor)

Tutumlar ölçülebilir diyen kişi; Thurstone. (bu soru daha önce iki kere çıktı)

Heiderin Atıf Kuramı Temeli; Kişinin günlük yaşamda diğerlerinin davranışını nasıl açıkladığıdır.

Kitle Psikolojisi İsminin Kurucusu; Gusteve Le Bon (Kitle psikolojisi isminde kitabıda vardır)

Sosyal Biliş; 1970’lerdeki hakim görüştür, temeli sosyal dünyanın çok karışık olduğu ve insanında kaynaklarının sınırlı olduğudur. İnsanın kaynakları bellek dikkat gibi bilişsel unsurlardır ve bu yaklaşımda bu unsurlara odaklıdır. NESNELERLE DEĞİL İNSANLAR HAKKINDAKİ BİLİŞSEL SÜREÇLERLE İLGİLENİR.

Sosyal bilişin temel metodu nedir? – DENEY-DENEYSELLİK

Metaforik Modelleme Nedir? Bilgisayar bilimlerinin gelişmesi ile ortaya çıkmıştır ve insanı bilgi işlemcisi olarak görür.

Metaforik Modelleme Aşamaları;

  • Dikkat-Kodlama
  • Zengileştirme
  • Örgütleme
  • Depolama
  • Geri Getirme

Naif teorinin diğer adı; sağduyu psikoloji

Uyuşan Çıkarsama Nedir? Aktörün eylemeini onun istikrarlı kişilik özelliğyle ilişkin çıkarma yapmaktır. Örnek verecek olursak; bir kişi diğerlim toplum içinde bir başka kişiye tokat attı. Bu durumda gözlemci olarak bizde bu kişi çok sinirli bir kişi öfke kontrolü problemi var ve bu onun bir kişilik özelliği dediğimiz anda yaptığımız şey uyuşan çıkarsamadır. (James ve Davis’in uyuşan çıkarsaması olarak bilinir.)

Sıradan insanlar ile bilim insanları arasında ilk bir benzerlik kuran ve buna da naif bilim adamı diyen kişi kimdir? -HEİDER (Naif bilim adamı kavramı önemli, bu soru çok çıkıyor.)

Temel Yükleme Hatası Nedir? Başkasının davranışlarına dışsal yerine içsel yükleme yapmaktır.

Aktör Gözlemci Etkisi Nedir? İnsanlar kendi davranışarını dışsal başkasının davranışlarına da içsel yükleme yapması.

Kendini kayıran yanlılık Nedir? (Budasınavlarda çok çıkıyor) Olumlular içsel, olumsuzlara dışsal yükleme yapmaktır. Örnekle açıklayalım; diyelim bir futbolcu var ve maçta 5 gol birden attı. Burada futbolcu ben çok yetenekliyim ve 5 gol attım diyerek içsel bir sebebe dayandırır. Fakat berbat oynadığı bir maç için yorumu sorulduğunda cevap olarak şöyle der; hakem çok kötüydü, zemin bozuktu,hava soğuktu… (Bu arada ünlü kadın satranç şampiyonu polgar hayatımda hiç sağlıklı bir kişiyi yenemedim demiştir, çünkü rakipleri hep bir bahane söylemiştir. 🙂 )

Karanlık oda deneyini kim yapmıştır? – Muzzafer Şerif

Karanlık oda deneyinin konusu nedir? karanlıklık bir odadaki ışık üzerinden yapılan bir deneydir, ANA KONUSU: NORM OLUŞUMU VE ETKİSİ.

Konformite deneyini kim yaptı?- ASCH (Çizgilerin uzunluğu ile alakalı bir deneydir)

Denklik Hipotezi; Tutum ve davranış arasındaki zıtlığı (karşıklığı/karşıtlığı) konu alır.

Moscovici’nin 3 farklı sosyal etki türü; uyma norm yenilik.

Tutumların bilgi işlevi enerjiden tasarruf etmektir.

Tutum kavramına en çok önem veren kişi ; ALLPORT

Milgram deneyine göre İtaat’i en çok etkileyen faktör nedir? -GRUP BASKISI

Stanley Milgram itaat deneyini hangi tarihte yapmıştır? -1960

Otoritenin etik olmayan faaliyetlerini otorite suçu olarak belirten iki bilim insanı kimdir? – Kelman ve Hamilton.

Adorno ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve amacı ırkçılığı anlamak olan kuramın adı nedir? – Otoriteryen Kişilik Kuramı

Algısalcılık-bilişselciliğin temel varsayımı nedir? -İnsan zihni dış dünyayı DOĞRU bir şekilde zihinde temsil etmektedir.

Not: Toplumun uyulmasını beklediği bir davranışı bir kişi yerine getiriyorsa, bu onun kişiliği ile alakalı bir ipucu değildir. (Nazik davranışlar rol olabilir, toplum beklentisini yerine getirmek ile kişilik arasında bir bağ yoktur, kibar birine bakıp bu kişi kibar biri diyemezsiniz.) Fakat toplumun zıttı bir hareket yapıyorsa bu onun kişiliği ile alakalı büyük bir ipucudur. Bu yüzden kişilik incelenirken toplumun zıttı-toplumun beklemediği davranışlara özel olarak dikkat edilmelidir.

3 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir