1. Ana Sayfa
  2. Diger
  3. Tarih Soru Cevap (300 Soru)

Tarih Soru Cevap (300 Soru)

dersnotlarim

İlk Türk Devletleri Hakkında 300 Bilgi

Türk adı ilk kez hangi kaynaklarda geçmektedir?

-Çin

Türk kelimesi Uygur metinlerinde hangi isimle geçer?

-Güç-Kuvvet

Türk kelimesi Çin kaynaklarında hangi isimle geçer?

-Miğfer (Ting-Ling Tu-cüeh Tu-ku)

Kaşgarlı Mahmuta göre Türk hangi anlama gelmektedir?(Divanü Lügatit Türk)

-Olgunluk Çağı

Ziya Gökalp’e Göre Türk’ün anlamı nedir?

-Töreli

Türk adının İran Kaynaklarındaki anlamı nedir?

-Güzel İnsan

Bilinen ilk Türk şair kimdir?

-Aprin Çor Tigin

Kaşgarlı Mahmut’un ”Türk’ün Kanadı”  olarak nitelendirdiği savaş aleti?

-At

Bizans kaynaklarında Asya için Türkiye diyen kişi kimdir?

-Menadros (6.yy)

Bizanslılar 11.yy’da Anadolu için ne demiştir?

-Küçük Asya (Asya Minör – Türkiye)

Hindistan için Türkiye ifadesi hangi devlet döneminde kullanılmıştır?

-Babür

Orta Asya’nın ilk yerleşik kültürü hangisidir?

-Anav

Türklerin en eski kültürü hangisidir?

-Afanesyonova

Asya’da en geniş yayılma alanı bulan kültür hangisidir?

-Andronova

İlk kez maden işlemeciliğinin görüldüğü kültür hangisidir?

-Karasuk

Asya’daki en gelişmiş kültür hangisidir?

-Tagar(Taştık)

İslamiyet öncesi Türklerde devlet hangi sıfat ile nitelenmiştir?

-Baba

Tarihteki ilk Türk Topluluğu?

-İskitler

Günümüzde Rusya’da yaşayan hangi Türk’ler İskitlerin torunları olarak kabul edilir?

-Yakut Türkleri

”Bozkırın Kuyumcuları” olarak bilinen Türkler?

-İskitler

İlk Türk kadın hükümdar kimdir?

-Tomris Hatun (Saka)

Tarihte kurulan ilk Türk Devleti?

-Asya Hun Devleti

Orta Asya’da kurulan ikinci Türk devleti Hangisidir?

-Göktürkler

Tarihte ilk defa tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayan devlet hangisidir?

-Asya Hun Devleti

Asya Hun Devleti’nin başkenti neresidir?

-Ötüken (Kutsal Orman)

Asya Hun Devlet’nin kurucusu kimdir?

-Teoman (Tuman)

Asya Hun Devlet’nin en parlak dönemi hangisidir?

-Mete Han

Tanrınınoğlu ünvanını kullanan Asya Hun hükümdarı kimdir?

-Mete Han

”Yay geren ok atan tüm kavimleri bir çatı altında topladım” diyen Türk hükümdarı kimdir?

-Mete Han

Hunlar ve Çinliler arasında yapılan mücadelenin temel sebebi nedir?

-İpek yoluna egemen olmak

Çinli prenseslerle evlenme geleneğini başlatan Asya Hun hükümdarı kimdir?

-Ki-ok (Mete’den sonra geliyor)

Vatan sevgisinden bahseden ilk Türk hükümdar kimdir?

-Mete Han

”Devletin temeli olan toprağı biz nasıl veririz. Toprak milletimin malıdır” diyen Asya Hun Hükümdarı Kimdir?

-Mete Han

Kavimler göçünün başlamasına neden olan topluluk hangisidir?

-Hunlar

Kavimler göçü hangi tarihte olmuştur?

-375

Kavimler göçünden önce Avrupa’daki güçlü merkezi devletin adı nedir?

-Roma İmparatorluğu

Avrupa Hun Devletinin kurucusu?

-Balamir

Avrupa Hun Devletinin en parlak dönemi?

-Atilla Dönemi

”Güneşin Battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim” sözünü hangi Avrupa Hun hükümdarına aittir?

-Uldız

Bizansı vergiye bağlayan ilk Hun hükümdarı kimdir?

-Rua

Bizans’ın vergi ödememesi sonucu Atilla’nın bizansa yaptığı seferin adı nedir?

-Galya Seferi (Batı Roma Seferi)

(Vergi dedikleri şey Atilla’nın Roma topraklarının yarısını istemesi 🙂 yani bu bir savaş bahanesi)

”Tanrının Kırbacı” ve ”Cesur Kavimlerin Efendisi” olarak bilinen Hükümdar kimdir?

-Atilla

Atilla’nın adı hangi kaynakta ”Etzel” olarak geçmektedir?

-Nibelungen Destanı (Alman destanıdır)

Nibelungen Destanının konusu nedir?

-Hun-Burgond Mücadelesini konu alır.

Atilla’nın Türk devlet geleneğine getirdiği yenilik nedir?

-ülke hanedanın değil HÜKÜMDAR VE AİLESİNİN malıdır anlayışı. (hükümdarlığı babadan oğla geçirmiştir)

İtalya Seferi ile ”Papa’ya diz çöktürüp aman dileten” Avrupa Hun hükümdarı kimdir?

-Atilla

Avrupa Hunlarından geriye kalan ve günümüzde Macaristan-Romanya civarında yaşayan halkın adı nedir?

-Sekel

”Atalarımızdan işittik ki Roma elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedebileğimizin işaretidir” sözünü söyleyen Göktürk hükümdarı kimdir?

-İstemi Han

Bizans’ın Göktürklere gönderdiği elçinin adı nedir?

-Zemarkos

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti?

-Göktürkler

Sasanilerle birleşip Akhunları yıkan daha sonrada Bizans ile birleşip Sasanilere saldıran Türk devleti hangisidir?

-Göktürkler

Ergenekon destanı hangi devlete aittir?

-Göktürkler

Ergenekon’dan çıkış günü hangi bayram olarak kutlanır?

-Nevruz Bayramı

Göktürk devletinin kurucusu?

-Bumin Kağan

Göktürk Devletinin başkenti?

-Ötüken

Göktürk devletinin en parlak dönemi?

-Mukan Kağan dönemi

Parayı ticarette değişim aracı olarak  kullanan ilk Türk devleti?

-Göktürkler

Kendi adına para bastıran ilk Türk devleti hangisidir?

-Türgişler (Baga Tarkan bastırıyor)

Avar egemenliği altında yaşayan Türk boylarının genel adı nedir?

-Töles

Töles isyanı ile yıkılma sürecine giren devlet hangisidir?

-Avarlar

Çin felsefesinin en önemli eserlerini tercüme ettiren ve kişisel olarak budizmi benimseyen Göktürk hükümdarı kimdir?

-Tapo Kağan

40 kişi ile çin imparatorunun sarayını basan  Göktürk kağanı kimdir?

-Kürşad

Kürşad isyanının amacı nedir?

-Çin imparatorunu esir almak ve imparatorun hayatı karşılığında yeğeni Urku Tigin’i kurtarmak . Sonrasında Urku Tigin ile birlikte ötüken merkezli yeni bir Türk devleti kurmak.

Türklerin bilinen ilk milli istiklal ayaklanması hangisidir?

-Kürşad isyanı

Türk tarihinde bilinen ilk bağımsızlık mücadelesini hangi devlet yapmıştır?

-Göktürkler

II.Göktürk Devletinin kurucusu kimdir? (Kutluk Devleti)

-Kutluk Kağan

Kutluk Kağan’ın ünvanı nedir?

-İlteriş

Bilinen ilk yazılı kaynakları kullanan Türk devleti?

-II.Göktürk Devleti(Kutluk Devleti)

Orhun Abideleri hangi devlet döneminde yazılmıştır?

-II.Göktürk

Batılıların ”Türklerin Bismarc’ı” dedikleri kişi kimdir?

-Vezir Tonyukuk  (II.Göktürk döneminde yetişmiştir)

II.Göktürk Devletinin en parlak dönemi hangi hükümdar dönemidir?

-Bilge Kağan

II.Göktürk devletini kimler yıkmıştır?

-Karluk, Basmil ve Uygurlar

İlk kez yerleşik hayata geçen Türk devleti?

-Uygurlar

Uygurların kurucusu kimdir?

-Kutluk Bilge Kül Kağan

Uygurların en parlak dönemi?

-Moyençor dönemi

Uygurlar nerede kurulmuştur?

-Ötüken

Çinlilere göre ”Uygur” kelimesinin anlamı nedir?

-”Şahin kadar hızlı hücum eden”

Uygurların ikinci başkenti neresidir?

-Karabalsagun (Ordubalık)

Uygurlarda Şehirlere verilen isim?

-Balık

Uygurlarda kağıt para?

-Çav

Böz ve Kuanpoyu nedir?

-Uygurlarda kullanılan kumaş(bez) para.

Türk Tarihinde ilk kez din değiştiren devlet hangisidir?

-Uygurlar

Maniheizmi kabul eden Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar

Uygurlar hangi savaş sırasında mani dinini seçmiştir?

-Tibet

Maniheizmin olumsuz özellikleri nelerdir?

-Et yemek süt içmek ve savaşmayı yasaklaması

(Türklerin yaşam tarzına aykırı)

Uygurlarda mani rahiplerine verilen isim?

-Moçak

Uygurların Mani dini seçmesi ile beraber gelişen sanat dalı hangisidir?

-Resim

Uygur alfabesi kaç harflidir?

-18

Göktürk alfabesi kaç harflidir?

-38

Türk tarihinde ilk defa kütüphane kuran devlet?

-Uygurlar

ilk defa harf hareketli matbaayı kullanan devlet?

-Uygurlar

Bankacılığın ve Tiyatronun temelini atan devlet?

-Uygurlar

Hangi devlet uygular için ”Hocam” ifadesini kullanmıştır?

-Moğollar

Uygurlar döneminde yapılan duvar resimlerine verilen ad nedir?

-Fresk

Uygurlara kimler son vermiştir?

-Kırgızlar

Dünyanın en uzun destanı hangisidir?

-Manas (Kırgızlar)

Ölülerini yakan tek Türk kavmi hangisidir?

-Kırgızlar

Hindistan bölgesine ilk egemen olan Türk devleti hangisidir?

-Akhunlar

Akhunlar başka hangi isimle bilinir?

-Eftalit

Akhunlar ,Sasani devletinde çıkan hangi isyanın bastırılmasında rol oynamıştır?

-Mazdek İsyanı

Mazdek kimdir?

-Sasani devletinde yaşamış ortak mülkiyetçi, sosyalist  din adamı.

Akhun devletini kimler yıkmıştır?

-Sasaniler ve Göktürkler birlikte yıkmıştır.

Üzengiyi Avrupalılara öğreten Türk topluluğu hangisidir?

-Avarlar

(ilk üzengiyi iskitler yada avarlar kulanmıştır bu konuda tartışma var. Avrupalılara öğreten kesin olarak avarlardır. )

İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?

-Avarlar

Avarların kurucusu kimdir?

-Bayan Han

Avarların başkenti neresidir?

-Segedin

Avarlar yaptıkları İstanbul kuşatmalarında hangi devletle ittifak kurmuştur?

-Sasaniler

Avarlar Çin kaynaklarında hangi isimle geçer?

-Juan Juan

Avarlara kim son vermiştir?

-Franklar

İstanbul’u ikinci kuşatan Türk devleti?

-Bulgarlar

Tuna Bulgarları hangi hükümdar döneminde Hristiyanlık dinini kabul etmiştir?

-Boris Han

İlk Müslüman Türk Devleti?

-İtil Bulgarları

İtil Bulgarları hangi hükümdar döneminde islamiyeti kabul etmiştir?

-Almış Han

Bulgar Hükümdarları Hristiyan olduktan sonra hangi ünvanı kullanmışlardır?

-Çar

Avrupa’da en uzun süreli kurulmuş Türk devleti hangisidir?

-Hazarlar

Hazarlar ile islam orduları ilk kez hangi halife döneminde savaşmışlardır?

-Hz. Osman

Hazarların temelini oluşturan Türkler?

-Sibirler (Sabirler)

Sibirlerin isim verdiği coğrafya neresidir?

-Sibirya

Sibir kelimesinin anlamı nedir?

-Yolundan sapan

Hazarlar hangi dini benimsemiştir?

-Musevilik

Hazarlar Musevilik dinini hangi hükümdar döneminde benimsemiştir?

-Bulan Kağan

Hazz Nedir?

-Hazarların Müslümanların başına koydukları hükümdar görevlisine verilen isimdir.

Ülkede çeşitli inançtan insanların birlikte yaşayabilmesi ve özgürce ticaret yapabilmelerinden dolayı Hazarlar dönemine verilen isim nedir?

-”Hazar Barış Çağı”

Hangi Devlet Hazarların ordu ve devlet yönetimini örnek almıştır?

-Ruslar

Hazarlara kim son vermiştir?

-Ruslar

Macarlar hangi kavimlerin birleşmesi ile oluşmuştur?

-Fin ve Oğuz Türkleri

Macarların dini nedir?-

-Katolik Hristiyan (ilk katolik Hristiyan Türk devletidir.)

Macarların kurucusu kimdir?

-Arpad

Rusların İgor Destanını yazmasında etkili olan Türkler?

-Kumanlar

Oğuz Türkleri ile yaptıkları mücadelelerle ”Dede Korkut” Hikayelerini oluşturan Türkler?

-Kumanlar

”Kuman” kelimesinin anlamı nedir?

– Sarışın anlamına gelir. (En yakışıklı Türk boyu olarak bilinir 🙂 )

Kuman Kıpçaklar hangi moğol devletinin Türkleşmesini sağlamıştır?

-Altınordu

Bizanslıların ‘UZ’

Rusların ‘TÖRKİ’

Arapların ‘GUZ’ yada TÜRKMEN dediği Türkler?

-Oğuz Türkleri

En kalabalık Türk boyu?

-Oğuz

Oğuzların en kalabalık boyu ?

-Çepni

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu?

-Karluk

Ataların hatıralarına ve büyüklerine saygıya dayanan inanç sistemi nedir?

-Atalar Kültü

Doğalar Kültü Nedir?

-Doğadaki bazı varlıkların kutsal olduğuna inanmak

Totem nedir?

-Herhangi bir varlığın gücüne inanma

Ongun nedir?

-Ölmüş Ata ruhlarının tecessüm ettiğine inanılan hayvan (şahin kartal v.s)

Tösler Nedir?

– hayvan derilerinden yapılan  ve ölmüş yakınları simgeleyen sembollerdir.

Ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü kişi sayısınca mezarına dikilen heykellere ne denir?

-Balbal

”Ecdat Hayvan” olarak  bilinen ”Türklerin Milli Kültü” nedir?

-Kurt (Bozkurt)   (ongun yada tös olarak kabul edilmez)

Bizansta paralı askerlik yapan ve karşılarında selçukluları görünce saf değiştiren Türkler?

-Peçenekler

Peçeneklere kimler son vermiştir?

-Kıpçaklar

Bizans’ın Romanya’ya yerleştirdiği Türkler günümüzde hangi isimle bilinir?

-Gagavuz Türkleri

Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk topluluğu hangisidir?

-Kırgızlar

Cengiz Han’ın gerçek adı nedir?

-Timuçin

Türgişlerin kurucusu kimdir?

-Baga Tarkan  (ilk kez kendi adına para bastıran kişi)

Türgişlere kimler son vermiştir?

-Karluklar

Ötüken’de devlet kuran son Türk topluluğu hangisidir?

-Kırgızlar

Büyük Türk birliğini kurduğu kabul edilen devlet hangisidir?

-Göktürkler

Hristiyanlığı kabul eden ilk Türkler?

-Avarlar

Divanı Lügati Türk’te ”Rum yakınında oturan Türklerden bir bölük” olarak bahsedilen Türkler kimlerdir?

-Peçeneker

Kut anlayışını ilk kez kim uygulamıştır?

-Mete Han

Orduda onlu sistem kuran hükümdar kimdir?

-Meta Han

Mete’nin emri altında bulunan ordunun,  sağ ve sol kollarına verilen isim nedir?

-”Altın Boynuz”

ilk kez Kurultay teşkilatını kuran hükümdar?

-Mete Han

Göktanrının hükümdarı donattığı yetkiler nelerdir?

-Kut (Siyasi)

-Küç (Güç-Askeri)

-Ülüş (Ekonomik Güç)

Tarkan nedir?

-Komutan

Tigin Nedir?

-Hükümdarın oğlu

Otacı nedir? (emçi)

-Doktor (Tabip,şifacı)

Böri (Kurt) Nedir?

-Kağan Muhafızları

Halkın kaldığı çadırlara ne ad verilir?

-Yurt

İl nedir?

-Devlet

Budun Nedir?

-Millet

Urug Nedir?

-Sülale

Oguş Nedir?

-Aile

Ayguci nedir?

-Vezir

Ataman nedir?

-Tiginlerin eğitiminden sorumlu devlet görevlisi

Kurgan nedir?

-Mezar

Tamu nedir?

-Cehennem

Uçmağ Nedir?

-Cennet

”Türklerin Milli Yemeği” olarak bilinen yemek hangisidir?

-Tutmaç

İslamiyet öncesi Türklerde keşif birliklerine verilen ad?

-Yelme

Fresko nedir?

-Duvar resmi sanatı

Fresko sanatı ile uğraşanlara ne ad verilir?

-Bedizci

Orhun Abideleri günümüzde hangi ülkede bulunur?

-Moğolistan

Moğolların egemenliğine  giren ilk müslüman Türk topluluğu hangisidir?

-Karluklar

Göktürk Kitabelerinin Türkiye Türkçesine çevirisini yapan kişi kimdir?

-Muharrem Ergin

Göktürk yazıtları 3 ayrı taştan oluşur. bu taşların adları nedir?

-Tonyukuk

-Kültigin

-Bilge Kağan

Göktürk yazıtlarının yazarları kimlerdir?

-Tonyukuk kendi kitabesini kendisi yazmıştır.

-Bilge Kağan ve Kültigin kitabesini ”Yollug Tigin” yazmıştır.

Tarihte ilk defa Göktürk kitabelerinin varlığından bahseden kişi kimdir?

-Cüveyni (Tarih-i Cihangüşa)

Kültigin kitabesi hangi devletten bahsetmektedir?

-Avarlar

Göktürk kitabeleri kim tarafından okunmuştur?

-Danimarkalı W.Thomsen

Göktürk kitabeleri hangi alfabe ile yazılmıştır?

-Göktürkçe ve Çince (Biri yüzü Göktürkçe diğer yüzü Çincedir)

Türklerde kölelik anlayışının olmamasının nedenleri nelerdir?

-Göçebe yaşam tarzı

-Özel mülkiyetin olmaması

-Toprakların devlet malı sayılması

Çin’den başlayıp orta asya’yı aşarak karadeniz limanlarında son bulan ticaret yolu?

-İpek yolu

Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Altay ve Sayan dağları üzerinden İpek Yolu’na paralel bir biçimde takip ederek çin ülkesine ulaşan ticaret yolu?

-Kürk Yolu

Kürk yolu adını nereden alır?

-Tarih boyunca çeşitli hayvanların (samur,vaşak,tilki..) kürklerinin batı ülkelerine taşınmasından almıştır.

Bulgarlardan günümüze kalan en önemli eserin adı nedir?

-Omurtag Kitabeleri

En önemli Türkoloji enstitüleri nerede bulunur?

-Macaristan

Türklerde hükümdar ünvanları?

-Hakan,Kağan,Han,Tanhu,Şanyü,Yabgu,İlteber,İdikut

Türklerde Hükümdarlık Sembolleri?

-Otağ, Örgin, Tuğ, Davul, Kotuz, Kemer, Kılıç, Yay.

Tötö kanalı hangi Türk devletine aittir?

-Göktürkler

Türkler hangi sanatlarda gelişmiştir?

-Dokumacılık ve Minyatür

(Halı dünyaya Türklerden yayılmıştır)

Otağ nedir?

-Hükümdar Çadırı

Tör nedir?

-Çadırın içindeki başköşeye verilen isimdir.

Örgin nedir?

-Taht

Kotuz nedir?

-Başta takılan hükümdarlık sembolü.

Nevbet nedir?

-Eski Türklerde hükümdarın çadırı önünde  günde 5 defa çalınan davul.

Kut anlayışının sosyoloji bilimindeki karşılığı nedir?

-Karizmatik iktidar

Yabgu nedir?

-Devletin batısını yöneten ve doğudaki kağana bağlı olan hanedan üyesi

Hükümdar soyundan olan komutanlara ve yöneticilere verilen isim?

-Şad

Töre nedir?

-Sözlü hukuk kuralları

Töreleri yazılı hale geçiren devlet?

-Uygurlar

Eski Türklerde meclis?

-Kurtultay (Toy) (Kengeş)

Kurtulay’a kimler katılabilir?

-Hakan, Hatun,Vezir,Boy Beyleri ve İdari Görevliler

Kurtultaya katılan üyelere verilen isim?

-Toygun

Devleti oluşturan her boyun kendi içinde düzenlemiş olduğu kurultaya verilen isim?

-Küçük Kurultay

Şehrin etrafının surlarla çevrilmesi ve budizmin kabul edilmesi yönündeki istekleri kurultay tarafından reddedilen hükümdar?

-Bilge Kağan (Kutluk Devleti-II.Göktürk)

Avrupa Hun devletinde meclis?

-Seçkinler meclisi

Tabgaç devletinde meclis?

-Nazırlar meclisi

Peçeneklerde meclis?

-Komenton Meclisi

Kengeş meclisi nedir?

-Bilim adamlarından oluşan meclis

Tayanç nedir?

-Danışman

Çin kaynaklarına göre kağan ile halk arasındaki mesafenin oldukça az olduğu devlet hangisidir?

-Uygurlar

Devleti orta sağ ve sol olmak üzere 3lü teşkilatlandıran hükümdar kimdir?

-Mete Han (Asya Hun Devleti)

Devleti Doğu-Batı olarak ikili yöneten devlet?

-Göktürkler

Tudun nedir?

-Vergi Memuru

Tutug nedir?

-Askeri Vali

Bitikçi nedir?

– Katip (yazıcı)

Kün nedir?

-Halk

Ok nedir?

-Siyasi birliğe katılan boy.

Eski Türklerde anne?

-Ög

Eski Türklerde baba?

-Kang

Demirkazık nedir?

-Kutupyıldızı

Monogami nedir?

-Tek eşlilik

Kam nedir?

-Din adamı

Sav nedir?

-Atasözü

Sagu nedir?

-Ağıt

Koşuk nedir?

-Kopuz eşliğinde söylenen şiir

Türk sanatında, kabul edilen ilk heykel örnekleri?

-Balbal

Balbal taşının diğer adı nedir?

-Bengütaş

Yuğ nedir?

-Cenaze töreni

Eşük nedir?

-Kefen

Sunak nedir?

-Kurban kesilen yer

Kubbeli anıt mezarlar ilk olarak hangi Türk devletinde görülmüştür?

-Uygurlar

Dünyanın eski halısı?

-Pazırık halısı (m.ö -3.yy)

Pazırık halısı nerede bulunmuştur?

-Altay dağlarında (Pazırık kurganı buradadır)

Pazırık halısı günümüzde hangi müzede sergilenmektedir?

-Ermitaj Müzesi (Rusya)

”Altın elbiseli adam” hangi kurganda bulunmuştur?

-Esik kurganı (Kazakistan – Almaata)

(kurganların kime ait olduğu tartışmalı hun yada iskit, soru olarak gelmez tartışma var)

İskitlere ait destanlar hangileridir?

-Alper Tunga ve Şu destanı

Ergenekon ve Bozkurt destanları kime aittir?

-Göktürkler

Oğuz Kağan destanı kime aittir?

-Asya Hun

Türeyiş ve Göç destanı kime aittir?

-Uygurlar

Atilla ve Sihirli Geyik destanları kime aittir?

-Avrupa Hun

Manas destanı kime aittir?

-Kırgızlar (dünyanın en uzun destanı)

Yaradılış destanı kime aittir?

-Altay Yakut Türkleri

Türklerin demir dağı eriterek tarih sahnesine çıkışını anlatan destan hangisidir?

-Ergenekon

Şu destanının konusu nedir?

-Büyük iskender ile sakalar arasında geçen mücadeleyi anlatır

Oğuz Kağan destanına konu olduğu düşünülen kişi kimdir?

-Mete Han

Kuman-Kıpçaklardan söz eden Rus destanı hangisidir?

-İgor destanı

Kuman-Kıpçaklara ait olan ünlü sözlük?

-Kodeks Kumanikus

Oğuz adı ilk kez hangi kaynakta geçmektedir?

-Yenisey yazıtları

Katun (Hatun) nedir?

-Hükümdarın eşi

Ordu millet anlayışı nedir?

-Eli silah tutan herkesin asker sayılması

Hangi Türk devleti ordusunda paralı asker kullanmıştır?

-Hazarlar

Türklerin en uzun süre kullandıkları alfabe?

-Arap alfabesi

Arap alfabesinin kullanan ilk Türk devleti?

-Karahanlılar

Mimaride gelişme gösteren iki Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar ve Hazarlar

”Diz Çökmüş Adam” heykeli ve At Başı Heykelleri hangi devlete aittir?

-Uygurlar

Türklerde ”Baş Ay” olarak kabul edilen ay hangisidir?

-Mart

Kubilay hanlığını ziyaret eden ve asyanın avrupadan daha ilerde olduğunu kitabında yazan ünlü  gezgin kimdir?

-Marco Polo

”Apa Tarkan” ünvanı kime aittir?

-Vezir Tonyukuk

ilk Türk milliyetçisi kimdir?

-Çiçi Han

Oba nedir?

-Çadırlardan meydana gelen küçük çadır kümeleri.

Belgü nedir?

-Kağanın damgasının basıldığı sınır taşlarıdır.

Tilmaç nedir?

-Eski Türklerde ”Tercüman”

Acun nedir?

-Dünya

Arş nedir?

-Göğün 9.katı

Atlas nedir?

-Göğün dokuzuncu katından yukarısı.

Eski Türklerde ”Türk Rengi” olarak ifade edilen renk hangisidir?

-Turkuaz

”Yaylacı Budistler” olarak bilinen Türk devleti hangisidir?

-Uygurlar

Eski Türklerde oynanan zeka ve strateji oyununun adı nedir?

-Mangala

”Çoban Medeniyeti” Nedir?

-Türklerin hayvanları evcilleştirmeye başladığı döneme verilen isimdir.

ilk defa kağıt Çin dışında nerede üretilmiştir?

-Semerkant

Yıkışma nedir?

-Eski Türklerde güreş

Beyge nedir?

-Bir kızı iki kişi istemesi sonucunda oynanan bir oyundur. (Sonucu daha çok kızın isteği belirler)

Eski Türklerde oynanan futbol benzeri oyunun adı nedir?

-Tepük

İslamiyet öncesi Türklerde devlet hangi 4 temel unsurdan meydana gelirdi?

-Bağımsızlık , Halk , Ülke ,Teşkilat

Orhun Kitabelerinde geçen ”Kağan olduktan sonra fakir milleti zengin kıldım. açı doyurdum çıplağı giydirdim” şeklinde geçen bu sözler islamiyet öncesi Türklerin hangi devlet anlayışına sahip olduğunu gösterir?

-Sosyal Devlet

Türklerin en eski alfabesi?

-Orhun alfabesi

Daha fazlası için profil bağlatıma tıklayabilirsiniz.

Yorum Yap

Yorum Yap