1. Ana Sayfa
  2. Diger
  3. Neden Bebek Katili Deniyor?

Neden Bebek Katili Deniyor?

apo

Abdullah Öcalan’a Neden Bebek Katili Deniyor

Terör nedir?

Terör kelimesinin anlamı korkutmak, direnci kırmak ve yıldırmaya çalışmaktır. Yıllardır süregelen terör saldırılarında milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Kolluk kuvvetlerinin korumasında olan sivil halk ta bu saldırılardan etkilenmektedir. Ülkemizde son yirmi yılda terör nedeniyle her yaştan insanın öldüğü bilinmektedir. Ve artık bu sorun sistemli bir savaş haline gelmiştir.

Terörün sebepleri

Türkiye sınırları içerisinde yüzlerce yıldır yaşamakta olan tüm halklar anayasa gereği bazı haklara sahiptir. Ülke içinde yaşayan herkes Türkiye vatandaşı kimliğine sahiptir ve bu vatandaşlıktan doğan birçok hak ve özgürlüğe sahiptir.

Uzun zaman önce ülke sınırlarında yaşayan Kürt kökenli halklar bur durumdan rahatsız olmaya başlamış ve kendileri için özerklik istemişlerdir. Bu özerklikten kasıt kendilerine ait geniş bir toprak parçası talep etmek ve bu sınırlar içerisinde kendi etnik kültürleriyle yaşamak istemeleridir. Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre mümkün olmayan bu istek bu halkların terör yaratmasına sebep olmuştur. Bu ülke içinde yaşayan tüm vatandaşların zaten kendilerini mağdur etmeyen hakları vardır.

Terörün sonuçları

Azınlık veya ırkçı söylemler genel sistemde asla yer almamaktadır. Fakat bazı öngörülü uzmanların fikrine göre, terör olaylarına karışan halk, farklı bir ideoloji tarafından kontrol edilmektedir. Yaklaşık yüzyıl önce bu millet bu yönetim şekline sahip olabilmek için ırk ayrımı yapmadan savaşmıştır.

Büyük bir özgürlük savaşının neticesinde bugün ki sınırlara sahip olunmuş ve kendi kendine yetebilen bir millet olunmuştur. Geçmişte ve gelecekte her daim bu ülkenin stratejik konumu sebebiyle diplomatik ve fiziki tehlikeler olmuş ve olacaktır. Ancak Türkiye içinde yaşayan yıllarca tüm olanaklardan yararlanıp yaşayan bir halkın etki altında kalarak isyan etmesi kabul edilemez.

Kendilerine göre bir sebep bulmuş olan bu grup kendilerine bir lider tayin edip Türkiye vatandaşlarına terör saldırılarında bulunmuşlardır. Bu canavar ruhlu katillerin yaptığı saldırılar birçok masum insanın ölümüne sebep olmuştur. Anne, bebek, yaşlı, sakat ayrımı yapmaksızın saldırarak hak aradıklarını sanan bu katiller vidan yoksunudur. Asker ve ya sivil düşünmeden sadece öldürmek amaçlı saldırmışlardır.

Bu saldırılarda verdikleri zarar oranında onlarda büyük zarar görmüşlerdir. Fakat bu sözde özgürlük mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bir vatanları olmadığı için kaçak olarak dağlarda saklanmışlar. Bir insanın yaşamayı asla tercih etmeyeceği şartlarda yaşayan bu akıl yoksunu katiller asla bir vatana sahip olamayacaklardır. Bebek katili diye olabilecek en ağır sıfatla anılacaklardır. Afları ve yahut anlaşma yapmaları asla mümkün olmayacaktır. Sefil yaşamları onursuz bir biçimde sonlanmak zorundadır.

Yorum Yap

Yorum Yap